KLASSIEK EN ACTUEEL

"De bekende Engelse sociaal-democraat Rotstein vertelt in de Duitse arbeiderspers over een leerzame en typerende gebeurtenis in Brits-Indië. Deze gebeurtenis laat ons beter dan welke overwegingen dan ook zien waarom de revolutie zo snel groeit in dat land, dat meer dan driehonderd miljoen inwoners telt. De Engelse journalist Arnold, die een krant uitgeeft in Rangoon, een grote stad (met meer dan tweehonderdduizend inwoners) in een van de Indiase provincies, nam een artikel op met de kop: 'Minachting voor het Engelse Gerecht'. In dit artikel werd de plaatselijke Engelse rechter Andrew aan de kaak gesteld. Arnold werd wegens dat artikel veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, maar hij zocht het hogerop en omdat hij relaties in Londen had 'bereikte' hij de hoogste instanties in Londen. De Indiase regering zelf haastte zich om de straf te 'verlagen' tot vier maanden, zodat Arnold weer op vrije voeten kwam. Hoe was dat allemaal gekomen? Een Engelse kolonel met de naam McCormick had een minnares en die had een dienstmeisje van elf jaar, dat Anna heette. Die schitterende vertegenwoordiger van een beschaafde natie nam Anna bij zich, verkrachtte haar en sloot haar in zijn huis op. Nu wilde het geval dat Anna's vader op sterven lag en zijn dochter liet roepen. Iedereen in het dorp wist toen al van het geval af. De bevolking was buiten zichzelf van verontwaardiging. De politie was gedwongen om een arrestatiebevel tegen McCormick uit te vaardigen. Maar rechter Andrew liet hem vrij op borgtocht en sprak hem later vrij, na een reeks schaamteloze verdraaiingen van het recht! Die fraaie kolonel beweerde, zoals in dergelijke gevallen alle heren van nobele afkomst doen, dat Anna een prostitué was, waarvoor hij als bewijs een vijftal getuigen liet opdraven. Maar de acht getuigen die door Anna's moeder naar voren werden gebracht wenste de rechter niet te ondervragen! Toen de journalist Arnold wegens laster was veroordeeld stond de president van de rechtbank, 'sir' (een adellijke titel) Fox, Arnold niet toe om de zaak te verifiëren aan de hand van de getuigenverklaringen. Iedereen weet dat dergelijke gevallen zich in India met duizenden en miljoenen afspelen. En het waren slechts bijzonder uitzonderlijke omstandiheden die de 'lasteraar' Arnold (de zoon van een invloedrijk Londens journalist) de kans gaven om vrij te komen uit de gevangenis en om ruchtbaarheid aan de zaak te geven (...)".

Uit de 'Prawda', nr. 87, 14 april 1913, onder de kop 'Beschaafde Europeanen en wilde Aziaten'.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019