Advocaat wil af van zaak

Milosevic houdt voet bij stuk

Redactioneel

Steven Kay, de aan Slobodan Milosevic opgedrongen advocaat, wil uiteindelijk toch van zijn taak worden ontheven. Kay wacht zelfs niet het hoger beroep af dat hij eerder tegen zijn eigen benoeming had ingediend bij de Kamer van Beroep van het VN-hof in Den Haag. De Amerikaanse regering wil van het 'tribunaal' af. Toeval?

Een beslissing in de beroepszaak wordt in de eerste helft van november verwacht. Kay en zijn kantoorgenote Gillian Higgins willen nu echter om ethische redenen van hun taak worden ontheven. Milosevic blijft terecht weigeren om samen te werken met de opgedrongen advocaten en weigert hen instructies te geven over hoe zij hem moeten verdedigen. Kay en Higgins voelen zich onder druk gezet door de verwachting van de rechters dat zij Milosevic tegen zijn wil blijven verdedigen.

VS willen af van theatertribunaal in Den Haag

De Amerikaanse regering wil plotseling af van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hoofdaanklager Carla del Ponte moet haar activiteiten afronden en de zaken overdragen aan rechtbanken in Kroatië, Bosnië en Servië. Dit zegt John Bolton, staatssecretaris Buitenlandse Zaken belast met wapencontrole, in de Washington Times. Loopt het theater in Den Haag op zijn einde bij gebrek aan bewijs en gezag? Het 'proces' tegen Milosevic begint steeds meer te lijken op het schijnproces van de nazi's tegen Dimitrov.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019