FINANCIËLE CAMPAGNE VOOR PARTIJ EN KRANT

De kop is er af en de tussenstanden zullen groeien!

De eerste weken van de campagne brachten meer dan 3500 euro op. Met stip op kop ligt afdeling LEMSTERLAND met 900 euro!

Het signaal is hiermee gegeven: De solidariteit wordt niet vergeten. De communistische beweging kan niet bestaan zonder steeds weer extra steun van sympathisanten, lezers en leden bij het opbouwen, heropbouwen en uitbouwen van partij en krant van de arbeidersklasse. De effecten van het kabinetsbeleid zullen velen in de portemonnaie treffen. De rol van communistische bijdrage in de strijd is eens te meer onmisbaar. Aarzel dus niet, steun de NCPN en MANIFEST ook dit jaar naar vermogen.

Postbank 1022573 Stichting HOC te Amsterdam o.v.v. FIN2005. De verantwoording van de giften volgt in Manifest nummer 2.

Voor de financiële commissie NCPN en MANIFEST, Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019