DRINGENDE OPROEP VOOR GELDINZAMELING


 

Het Haagse Tribunaal heeft de oorlog verklaard aan de mensenrechten en het Internationale Recht, door president Milosevic zijn recht op zelfverdediging te ontnemen en te vervangen door een (tijdelijk?) recht om getuigen op te roepen en in eerste termijn te ondervragen. Op de achtergrond blijft de mogelijkheid dat twee toegewezen advocaten gedwongen zijn verdediging overnemen. Daardoor moeten de activiteiten voor zijn vrijspraak, het herstellen van zijn vrijheid en voor de nationale soevereiniteit van het Servische volk gereorganiseerd en geïntensiveerd worden.

Er is nu meer dan ooit behoefte aan professionele juridische steun. Daarom heeft het scheppen van de randvoorwaarden voor dergelijke werkzaamheden op dit moment prioriteit. De petitie, ondertekend door 100 juristen/advocaten en hoogleraren Internationaal Recht uit 18 landen en andere daarmee samenhangende activiteiten van het Juridisch Comité van het ICDSM (het Internationale Comité voor de Verdediging van Slobodan Milosevic), heeft een publieke impact gehad die niet te vergelijken is met eerdere acties van het ICDSM.

President Milosevic heeft de waarheid en de wet aan zijn kant. Om dat voordeel te kunnen benutten, teneinde zijn vrijheid te bewerkstelligen, moeten we het volledig ongeloofwaardig geworden Tribunaal en zijn beschermers bestrijden door middel van professioneel uitgevoerde acties. Daarbij willen we ons ook richten op genootschappen van advocaten, het Europese Hof, de betrokken VN-organen en de media. Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een conferentie van juristen in februari in Den Haag.

Stuur de donaties naar:

Stichting HOC, Postgiro 1022573, o.v.v. Strijd tegen Schijntribunaal.

Inmiddels ontvangen (op deze rekening):

L.G.te E. 50,-; A.R.te P. 25,-; J.S.te H.H. 25,-; L.S.te H. 8,50; A.V.te T. 15,-; S.V.te H. 50,-; WvdK.te D.H. 100,-.
Totaal 273,50 euro

Al uw donaties zullen worden gebruikt voor juridische werkzaamheden en de noodzakelijke bijkomende activiteiten, op aanwijzing van president Milosevic en/of met zijn toestemming. Indien u meer informatie wilt over hoe uw donaties worden ingezet of als u advies wilt over de meest efficiënte manier om uw donaties te storten, aarzel niet en neem contact op met de landelijke leiding van de NCPN.

Voor waarheid en mensenrechten, tegen agressie!

Vrijheid voor Slobodan Milosevic!

Vrijheid en gelijkheid voor alle volkeren!

Namens Sloboda en ICDSM,
Vladimir Krsljanin,
Assistent Buitenlandse Relaties van president Milosevic.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019