Geef steun aan Tsunami-slachtoffers

Geachte kameraden van de NCPN

Onafhankelijk van de regering is onze partij zeer betrokken bij hulp- en reddingsoperaties in de getroffen gebieden, vooral in Tamilnadu, delen van Andhra Pradesh en Kerala. Kameraden van de lokale partij-organisaties zijn naar de verwoeste gebieden gegaan om de diep bedroefde mensen met hulpgoederen en medicijnen bij te staan. Door heel India hebben we acties onder de gewone bevolking op touw gezet voor inzameling van geld, kleding, hulpgoederen en medicijen en we zorgen dat ze terechtkomen op de plekken waar ze nodig zijn. De inzamelingsacties zijn georganiseerd door de partij, maar ook enkele van onze massa-organisaties doen mee. Onze medische teams zijn er ook naartoe. Jullie donaties kunnen we zeer goed gebruiken om onze hulpoperaties te bekostigen.

Revolutionaire groeten,
Manik Mukherjee (SUCI).

Van de vier grote landen: Indonesië, Thailand, Srilanka en India, waar de tsunami toesloeg, bereikte ons verzoeken tot steun uit India en Indonesië.

De NCPN kent het SUCI al lang. Deze Indiase communistische partij staat als zeer betrouwbaar bekend. Het SUCI (Socialist Unity Centre of India) is onder meer actief in Tamilnadu en is al begonnen met steunverlening aan de slachtoffers. Steun aan het SUCI betekent met zekerheid steun aan de gewone mensen in het rampgebied. Het betekent ook dat er niet onderweg donatiegelden in corrupte handen terechtkomen. Dat geld ook voor de contaxten in Indonesië. Communisten werken daar nog in de illegaliteit. Uw donaties komen echter op de juiste plaatsen terecht. Meer over de actie op de website van de NCPN www.ncpn.nl en de komende krant.

Daarom, stort uw donaties op gironummer 1022573 tnv stichting HOC, ovv tsunami.

Wij zenden uw donaties zo spoedig mogelijk naar het SUCI.

Dagelijkse leiding NCPN

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019