Fidel Castro: 'Goed nieuws voor de Cubanen'


Vier miljoen Cubanen namen kortgeleden deel aan een

grote militaire oefening ter verdediging van het vaderland.

Redactie buitenland

De ontdekking van een olieveld, een veelbelovende groei van de nikkel-industrie en het profijt, voortvloeiend uit versterkte banden met China en Venezuela, zijn drie voorbeelden van goed nieuws voor het Cubaanse Volk. De president bracht het goede nieuws op 24 december bij gelegenheid van de slotzitting van het parlement, toen de nationale begroting voor 2005 was goedgekeurd, waarbij de prioriteit voor een sociale politiek en voor gerechtigheid werd bekrachtigd.

Hij meldde dat volgens een technisch rapport een nieuw olieveld gelokaliseerd is op 34 mijl ten oosten van Havana, ter hoogte van Santa Cruz del Norte, en dat de waarschijnlijke reserves worden geschat op 14 miljoen ton. Deze olie is gevonden bij het aanboren van boorput Santa Cruz 100; de ruwe olie heeft een kwaliteit van 18 graad API, dus lichter dan de Varadero- en Umuri-olie die reeds eerder werden gevonden langs de noordwestelijke kustlijn.

De opbrengst van deze boorput en andere aangetoonde feiten bevestigen dat een nieuw olieveld is aangeboord, aldus president Fidel Castro tot de parlementsleden. Het staatshoofd zei dat de mogelijkheid tot het ontdekken van meer aardolie zich niet beperkte tot deze plek, omdat een onderzoek door het Canadese bedrijf Sherritt-Peberco drie aanliggende bodemstructuren aan het licht bracht die vergelijkbare resultaten zouden kunnen opleveren. Experts schatten dat als deze studies worden bevestigd, dit een uitbreiding van de oliewinning zou betekenen aan de noordwestkust tot aan de baai van Matanzas, ongeveer 62 mijl ten oosten van Havana. Tot nu toe produceerde Cuba beperkte hoeveelheden ruwe olie en elk jaar drukt dit op zijn economie door de hoge energierekening voor ingevoerde olie.

De kredietverleningen van miljoenen dollars door China - sommige langetermijnleningen met royale uitstel-perioden voor aflossing tegen een lage of geen rente - waren volgens de president blijken van de uitmuntende relaties tussen Beijing en Havana. De Aziatische reus verleende op eigen initiatief tien jaar uitstel van Cuba's verplichte terugbetaling wegens kredieten die van 1990 tot 1994 verstrekt waren voor projecten die nog in een aanloopstadium verkeerden. Onder de nieuw verstrekte kredieten door Chinese banken springt er één van 500 miljoen dollar uit: bedoeld om een nieuwe joint-venture te realiseren die een ijzer-nikkelzuiveringsfabriek gaat bouwen met een jaarlijkse capaciteit van 22.500 ton nikkel per jaar gedurende 25 jaar. De twee partijen zullen eveneens een gezamenlijke onderneming opzetten in een nieuwe nikkelertsafzetting in San Felipe, Camaquey, die een investering door Chinese banken van 1,3 miljard dollar bedraagt en een jaarlijkse opbrengst van 50.000 ton nikkel. Het eigendom van deze ondernemingen is voor 51 procent in Cubaanse en voor 49 procent in Chinese handen. Ook werd overeengekomen dat Cuba van 2005 tot 2009 jaarlijks 4000 ton gesinterd nikkel aan China zal leveren.

Behalve genoemde overeenkomsten studeren Cuba en het Canadese Sherritt concern op een investering door de buitenlandse partner van 1 miljard dollar om de productie van nikkel en kobalt op te voeren met 53.000 ton tot een totaal van 85.000 ton.

Wat betreft de Chinese kredieten zal een deel daarvan worden gebruikt voor ontwikkeling van de infrastructuur zoals: haveninstallaties, machinerie voor het bouwen van schepen, spoorweguitbreiding, telecommunicatie, olie-en nikkelindustrieën.

Tegelijkertijd kwam Cuba met Venezuela een olieleveringsprogramma in 2005 overeen, dat samen met de binnenlandse oliewinning moet voorzien in de eigen energiebehoeften. Overeengekomen werd dat diensten aan Venezuela geboden zullen worden onder gunstige voorwaarden, om aan Cuba geleverde goederen en diensten door Venezuela onder vergelijkbare gunstige voorwaarden te compenseren. Bolivia bood aan om op Cuba infrastructurele projecten te financieren, zoals verharding van wegen en faciliteiten voor de distributie van binnenlandse gewonnen olie.

Ook wordt onderhandeld over een project voor een concern in Venezuela om steenkool te leveren voor de Chinees-Cubaanse fabriek om ferro-nikkel te produceren en over een studie tot opzetten van een driepartijenconcern om roestvrijstaal te produceren in Venezuela. Venezuela en de Sherrittgroep stelden voor om ten westen van Havana in de Marielstreek een door kolen gestookte thermo-elektrische fabriek te bouwen en daarnaast plaatselijke faciliteiten te gebruiken om ruwe olie te vervoeren naar andere Caribische landen. Het Venezuelaanse olieconcern PDVSA onderhandelt over een bedrijf bij de supertankerterminal van Matanzas om deel te nemen aan de Cienfuegos olieraffinaderij, zodat haar afbouw is gegarandeerd en operatief kan worden.

Ook kondigde Fidel Castro aan dat de Braziliaanse regering Cuba krediet wil geven om in 2005 voedselproducten te betrekken van dat land. De rente zal jaarlijks slechts 2,5 procent bedragen en zal drie jaar na levering ingaan, aldus de Cubaanse leider. Hij noemde het aanbod van Luis Inazio Lula da Silva, zijn Braziliaanse collega, genereus. Dit zal gedeeltelijk de schade, veroorzaakt door de ernstigste droogte die Cuba de laatste 75 jaar kende en de verwoestingen door de cyclonen Charley en Ivan, herstellen.

Het staatshoofd riep ook de voordelen in herinnering die de vervanging van de VS-dollar door de Cubaanse converteerbare peso met zich meebracht. Hij had geen woorden nodig om een ander goed nieuws voor de afgevaardigden duidelijk te maken: hij hoefde slechts lopend de vergadering binnen te komen om kenbaar te maken dat hij genezen is van de ongelukkige val in oktober vorig jaar.

Bron: Prensa Latina, Havana, 26 december 2004, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019