Reiskosten CWI

Meerderheid gemeenteraad wil dat werklozen hun reiskosten CWI vergoed krijgen

Een correspondent

Op 20 december jl. werd in de raad van de gemeente Lemsterland een NCPN-motie met een nipte meerderheid aangenomen. Deze motie spreekt uit dat de gemeente haar werkloos geworden inwoners de reiskosten van en naar het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Sneek moet vergoeden. Al eerder in 2004 was er een motie van die strekking ingediend die het niet haalde. Toen echter de klachten van werklozen richting NCPN, maar ook naar andere fracties toenamen, heeft de NCPN deze kwestie weer op de agenda geplaatst. De NCPN hekelde de verharde, minder sociaal geworden kapitalistische maatschappij, waarin bestuurders nog nauwelijks weet hebben van wat er speelt: verzakelijking bij de sociale diensten; het moeilijker worden om een WW-uitkering te krijgen, dus eerder naar de Bijstand; de langdurige onderzoeken en daardoor lange wachttijden; lage of zelfs helemaal geen voorschotten zodat gezinnen maandenlang geen cent zien, enzovoort. Als het rijk en de geprivatiseerde instellingen in gebreke blijven, dan moet de gemeente zelf het heft in handen nemen. Dit als antwoord in een langdurig debat, waarin een aantal fracties de zaak bagatelliseerden en daarmee te kennen gaven weinig inzicht te hebben in wat er zoal om hen heen gebeurt. De NCPN zegt desgevraagd er rekening mee te houden dat B en W zullen proberen onder het besluit uit te komen, wat de NCPN zeker niet over haar kant zal laten gaan.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019