Wij wensen u een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar


Foto Afd. Twente: 2 oktober 2004 Museumplein, Amsterdam

Wij nodigen u van harte uit op onze Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 16 januari van 14.30 tot 17.00 uur
Keldertje café/restaurant 'Le Monde'
Oude Markt 3 in Enschede

Spreker: Rik Min, bestuurslid afdeling Twente
Onderwerp: Nieuw Perspectief 2005

Muziek, discussie en verloting. Toegang gratis

Dank aan allen die ons in 2004 steunden
Mogen wij in 2005 weer op u rekenen?

NCPN afdeling Twente

Het afgelopen jaar heeft NCPN-afdeling Twente naast zelfstandige activiteiten ook actief meegedaan met de acties van Keer het Tij en de vakbonden. Wij hebben ons steentje bijgedragen aan de geweldige opkomst op de demonstratie van 2 oktober. Nederland heeft zich hiermee aangesloten bij de golf van protest - die over de wereld gaat - tegen de gevolgen van de intensivering van het kapitalisme of anders gezegd de globalisering. Oorlog en uitbuiting - met alle gevolgen - zijn als vanouds de gevolgen! De huidige politieke machthebbers zeggen hier geen oplossingen voor te hebben. De NCPN weet de oplossing wel. Het socialisme is het enige alternatief om alle mensen en de natuur tot hun recht te laten komen. Dus: Eerst de mensen, dan de winst. Het komende jaar is het van groot belang om de actiebereidheid vast te houden en uit te breiden, want ook u weet, dat regeringen en het kapitalistische systeem niet zomaar overstag gaan. Foto: 2 oktober Museumplein

Info en giften

Nieuwe Communistische Partij-NCPN afdeling Twente
C. Westgeest, politiek secretaris, tel: 0534763881
NCPN (Ov) Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede, postbanknummer: 4698189
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019