Verslag van de vergadering van het PB van 20 november 2004

Het PB stelt vast dat de verklaring n.a.v. de moord op Van Gogh voldoende was. Het komt er nu opaan de situatie verder te analyseren en hierop een strategie ontwikkelen.

Vakbondsstrijd: Politiek gezien zijn we in een ingewikkelde situatie beland. De werkers hebben gewonnen, de vakbondsleiding heeft met dit akkoord wederom verloren. De winst zit vooral in het feit dat is bewezen dat de vakbeweging niet dood is zoals een half jaar geleden leek. Er is meer te bereiken, niet meer van hetzelfde maar meer kwaliteit. Deze overwinning, hoe klein ook, had de arbeidersklasse nodig. De vakbeweging heeft bewezen nog te bestaan! Het bereikte Sociaal Akkoord heeft de richting van de kabinetsplannen niet gewijzigd. Inhoudelijk is het mager. Prepensioen is moeilijk centraal te regelen omdat er zeer veel regelingen zijn. De uitwerking ervan is afhankelijk van de sector. De ingreep in de WW is voorlopig uitgesteld (uitstel van executie). De ingreep in de WAO is erger dan het SER-advies. Het tempo van de afbraak is vertraagd en dat is winst. Een ander winstpunt is dat er een looneis gesteld mag worden.

De partij moet daarom vooral de winst van de actie benadrukken. De winstpunten zijn belangrijk. De mensen hebben niet voor niets gestreden. Dit ook zo voorleggen aan de (vakbonds)leden. Het gaat om een wapenstilstand, de oorlog is nog niet voorbij. We moeten nu vooral actie mobiliseren tegen de Bolkestein-richtlijn die in maart in het Europees Parlement wordt behandeld, alhoewel dat moeilijk zal zijn. We moeten in de vakbonden Europeser gaan denken, dat doen de werkgevers ook (ERT). Internationale acties kunnen succesvol zijn, zoals de havenarbeiders vorig jaar bewezen. Acties zijn voorlopig gestopt maar strijdbaarheid blijft nodig en jubelverhalen zijn misplaatst.

De acties zijn begonnen in Rotterdam (havenacties, De maat is vol) waaruit blijkt dat acties van onderop de bond op het juiste spoor kunnen zetten. In de hele reeks acties was die van 20 september in Rotterdam het belangrijkste, toen bleek dat de arbeiders echt in actie wilden komen. Het PB besluit geen stemadvies over het akkoord te geven.

Op het NSF is de partij aanwezig met een kraam. Ook de Antifascist zal met een kraam aanwezig zijn. Ter afsluiting van het NSF is er op zondagmiddag 28 november een demonstratie in Amsterdam.

Abonnementsprijzen Manifest: Het PB besluit om de abonnementsprijzen van Manifest voor 2005 niet te verhogen.

Volgende vergadering, zaterdag 15 januari 2005.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019