Van de redactie

De verschrikkelijke Tsunami-ramp roept zeer veel vragen op. Enkele worden in dit nummer van Manifest besproken. Het ziet er naar uit dat de echte slachtoffers weinig steun zullen krijgen. Het zijn de beurzen en ondernemers die profiteren. Bovendien wordt de ramp door het Westen uitgebuit om de greep op Azië te versterken. Wij vragen daarom uw financiële steun voor slachtoffers in India. Die donaties komen daar waar ze moeten komen.

Voor 2005 staan weer veel - en hevige - aanvallen op de arbeidersklasse op stapel. We zullen Balkenende, Bush, Blair, Berlusconi, Barroso, Bolkestein moeten blijven bestrijden. Hun plannen om de gevolgen van de voortdurende en zich verdiepende kapitalistische crisis af te wentelen op de werkers en uitkeringsgerechtigden moeten worden gestopt. Hun oorlogsplannen moeten van tafel. Anna Ioannatou is om persoonlijke redenen niet in staat geweest een artikel te schrijven. In de vorige Manifest stond een storende berekeningsfout in de voetnoot van het artikel over Kosovo. De oppervlakteberekening was een factor 1000 te groot. Waarvoor onze verontschuldigingen. Het artikel over de Portugese CP schuiven we door naar Manifest 4, waarin ingegaan wordt op de verkiezingen in Portugal op 20 februari 2005. Het derde deel over de mensenrechten in de VS verschijnt, evenals een artikel over het Cubaanse onderwijs, volgende keer. In één van de volgende kranten gaan we nader in op de Bolkestein-richtlijn, de Europese Grondwet, de NAVO en het Lissabon-akkoord.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019