RSI


 


 

Sjoerd Visser, advocaat

RSI is de afkorting van Repetitive Strain Injuries. Een verzamelbegrip voor allerlei verschillende klachten aan de nek, bovenrug, schouders, boven- en onderarm, elleboog, pols of hand, of een combinatie van zulke klachten.

Deze klachten worden voorafgegaan door, wellicht activiteiten met steeds herhaald dezelfde beweging (bijvoorbeeld het steeds klikken met een computermuis) of door een statische houding (lang achtereen op een computerscherm kijken). De klachten zijn dan pijn, stijfheid, tintelingen, krachts- en coördinatieverlies, huidverkleuring, temperatuurverschillen. Die klachten moeten tenminste vier dagen voortduren en leiden tot beperkingen in het functioneren. Dan is er RSI.

RSI-klachten ontstaan meestal als gevolg van stress op het werk, hoge eisen die aan u worden gesteld en een hoge werkdruk. Vrouwen hebben vaker RSI- klachten dan mannen. RSI is te voorkomen of te verhelpen met een goede stoel, waarin u in een goede houding zit of veel van houding kunt wisselen. Er zijn toetsenborden en computermuizen met speciale kussentjes, waarop u uw pols en hand kunt steunen. Werk waarbij u steeds herhaald dezelfde beweging moet maken of langdurig in een statische houding moet werken zou u niet te lang achtereen moeten doen, en moeten afwisselen met ander werk of met pauzes.

Werkgevers met bedrijven waarin veel aan de computer wordt gewerkt doen er goed aan hun medewerkers niet zodanig onder werkdruk en in de stress te zetten dat ze RSI-klachten ontwikkelen en een open oog te hebben voor de mogelijkheden om zulke klachten te voorkomen of te verhelpen. De Arbowet kent voorschriften waaraan de werkgever zich moet houden in het kader van zijn zorgplicht, dus zijn plicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Er zijn voorschriften voor het werken aan beeldschermen: u mag hoogstens 2 uur achter elkaar aan een beeldscherm werken, daarna moet dat werk onderbroken worden.

Als u voor het eerst aan een beeldscherm gaat werken moet de werkgever u in de gelegenheid stellen een medisch onderzoek aan uw ogen te ondergaan. Mocht uit dat onderzoek blijken dat voor u speciale maatregelen nodig zijn (zoals een bril of een voorzetscherm), dan moet u die voorzieningen krijgen. Er zijn normen voor het werken achter kassa's en het werken met machines, bedoeld om de hinder, vermoeidheid en psychische belasting zoveel mogelijk te beperken.

Als uw werkgever zulke maatregelen niet neemt en u RSI-klachten krijgt als gevolg van uw werkzaamheden, kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. U moet bewijzen dat uw klachten zijn ontstaan door uw werkzaamheden. En uw werkgever moet bewijzen dat hij voldoende aan zijn zorgplicht voldaan heeft en dus alles eraan gedaan heeft om uw klachten te voorkomen. Een werkgever die geen maatregelen neemt en alleen maar tegen zijn medewerkers zegt dat ze niet moeten zeuren en gewoon moeten doorwerken, kan niet bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en is dus aansprakelijk voor uw letselschade als gevolg van de RSI-klachten.

Als u de werkgever aansprakelijk stelt, zal deze zich verweren en proberen onder zijn aansprakelijkheid uit te komen. Hij zegt dan bijvoorbeeld dat RSI geen ziekte is of dat u niet hebt aangetoond dat uw klachten te maken hebben met RSI. Volgens de rechtspraak over RSI hoeft u echter niet tebewijzen dat RSI een ziekte is of dat uw klachten te maken hebben met RSI. Het is voldoende als u reële klachten hebt. Of die klachten nu wel of niet RSI heten, wel of niet medisch aantoonbaar zijn, is niet zo belangrijk voor het aannemen van aansprakelijkheid bij de werkgever.

Wel belangrijk is het oorzakelijk verband: uw reële klachten moeten veroorzaakt zijn door de omstandigheden op uw werk, en niet door iets anders. Als u kunt bewijzen dat op uw werk voornamelijk met beeldschermen wordt gewerkt met hoge werkdruk, lange dagen en weinig onderbrekingen, bent u al een goed eind op weg met uw bewijs van dit oorzakelijk verband. Verder werkt hier de omkeringsregel: als de werkgever zijn zorgplicht of normen uit de arbeidsomstandighedenwetgeving niet is nagekomen, moet hij bewijzen dat uw RSI-klachten niet door het werk veroorzaakt zijn in plaats van dat u moet bewijzen dat deze klachten wel door het werk zijn veroorzaakt. Dat bewijs is moeilijk te leveren. Als uw werkgever niet kan bewijzen dat uw RSI-klachten niet door het werk zijn veroorzaakt is hij aansprakelijk en kunt u bij hem schadevergoeding claimen. Denk daarbij aan smartengeld, maar ook aan gemiste kansen in uw arbeidscarrière, verlies aan inkomen, kosten van voorzieningen en revalidatie.

Als u vragen hebt over RSI-klachten of over een ander onderwerp, bent u welkom op het gratis inloopspreekuur van Advokatenkantoor Visser, elke maandag van 17 tot 19 uur aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal (bij de Buinersluis en achter Snackbar 't Gemaaltje).

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019