Pentagon vraagt 438 miljard dollar voor begroting 2006

William Matthews

Volgens het meest recente begrotingsvoorstel voor defensie in 2006 wil het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten aan het Congres instemming vragen voor een defensiebudget van ongeveer 438 miljard dollar. Dat bedrag is 6 miljard lager dan het budget voor 2006 dat het ministerie had aangegeven in haar meerjaren-bestedingsvoorstel, maar nog altijd 17,4 miljard dollar meer dan het huidige defensiebudget. [Om bij stil te staan: voor hulp aan de Tsunami-ramp geven de VS ongeveer 350 miljoen dollar uit. De totale schuldenlast in de getroffen Aziatische gebieden is 343,2 miljard dollar.]

Geconfronteerd met stijgende oorlogskosten en een groeiend overheidstekort, heeft president George W. Bush alle federale instanties opdracht gegeven om hun uitgaven te verlagen.

Op 23 december jongstleden keurde vice-minister van Defensie, Paul Wolfowitz, een bestedingsvoorstel goed waarmee het eerder voorgestelde defensiebudget voor 2006, een bedrag van 444 miljard dollar, met 5,985 miljard dollar teruggebracht zou worden. Het defensiebudget van de VS voor 2005 bedraagt 425 miljard dollar. Wolfowitz roept in zijn defensieplan op tot een bezuiniging op de defensiebudgetten van in totaal 29,7 miljard dollar tot het jaar 2011.

Langetermijnvoorstellen voor defensiebudgetten en plannen om die budgetten te verhogen of juist te verlagen zijn echter van weinig betekenis, volgens Steven Kosiak, directeur van Budget Studies bij het Center for Strategic and Budgetary Assessments. De uiteindelijke budgetaanvraag voor 2006, daar gaat het op dit moment om, zei Kosiak.

Het voorstel van Wolfowitz voor de defensie-uitgaven in 2006 kan nog wijzigen voordat het volgende maand naar het Congres wordt gestuurd, en zal zonder twijfel nog enige bijstelling ondergaan als de wetgevers zich erover buigen.

Een verlaging met zes miljard dollar van de geplande groei van 23,4 miljard dollar van de defensie-uitgaven van volgend jaar is waarschijnlijk een indicatie dat we het eindpunt naderen van de defensiegroei, volgens Kosiak. Defensiegroei is cyclisch, het gaat niet eindeloos door. De huidige groei begon in 1999, toen de defensie-uitgaven 271,3 miljard dollar bedroegen.

In het plan van Wolfowitz, met de titel Program Budget Decision 753, moeten de bezuinigingen voornamelijk bereikt worden door budgetverlagingen voor de marine en de luchtmacht, waarbij de geplande uitgaven voor de landmacht grotendeels gehandhaafd blijven.

In het plan zijn echter niet de extra gelden opgenomen voor de oorlogen in Irak en Afghanistan, waarvoor het Pentagon naar verwachting een betalingsverzoek zal krijgen. Men verwacht dat het daarbij om ongeveer 80 miljard dollar gaat, naar alle waarschijnlijkheid inclusief vergoeding voor bemiddeling. Daarmee zouden een aantal van de door Wolfowitz voorgestelde bezuinigingen tenietgedaan worden, aldus Kosiak.

Bron: Defense News, 3 januari 2005, vertaling J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019