Klassiek en Actueel

"(...) Dat de strevingen van sommige leden van een gegeven maatschappij in strijd zijn met de strevingen van andere leden, dat het maatschappelijke leven vol tegenstellingen is, dat de geschiedenis ons de strijd tussen volken en maatschappijen, alsmede de strijd binnen die volken en maatschappijen laat zien en daarenboven nog de afwisseling van perioden van revolutie en reactie, vrede en oorlog, stagnatie en snelle vooruitgang of verval, zijn algemeen bekende feiten. Het marxisme heeft ons de leidraad gegeven die het ons veroorlooft in deze schijnbare doolhof en chaos een wetmatigheid te ontdekken, namelijk de theorie van de klassenstrijd. Alleen door het onderzoeken van het totaal van strevingen van alle leden van een gegeven maatschappij of van een groep van maatschappijen, is het mogelijk het resultaat van deze strevingen wetenschappelijk te bepalen. De oorsprong van tegenstrijdige strevingen is echter gelegen in het onderscheid in de toestand van de levensomstandigheden van de klassen, waarin elke maatschappij uiteenvalt. 'De geschiedenis van elke tot nog toe bestaande maatschappij', schrijft Marx in het Communistisch Manifest (met uitzondering van de geschiedenis van de oergemeenschappen, voegt Engels daar later aan toe), 'is de geschiedenis van klassenstrijd'. Vrije en slaaf, patriciƫr en plebejer baron en lijfeigene, gildemeester en gezel, kortom: onderdrukkers en onderdrukten stonden in voortdurende tegenstelling tot elkaar, voerden een onafgebroken, nu eens bedekte, dan weer openlijke strijd, een strijd die telkenmale eindigde met een revolutionaire omvorming van de gehele maatschappij of met de gemeenschappelijke ondergang der strijdende klassen... (...)".

Uit: Lenin, 'Karl Marx, korte biofrafische schets met een uiteenzetting van het marxisme', geschreven in 1914.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019