Oproep van Brussel

Op 19 maart 2005 in Brussel,
samen voor een ander Europa,
sociaal, solidair, gelijk en vreedzaam

In 1997 namen de vakbonden van Renault het initiatief voor de eerste Eurobetoging voor werk in Brussel. In december 2001 betoogden we opnieuw, voor een ander Europa in een andere wereld.

Op 15 februari 2003 beantwoordde een massabetoging in Brussel de oproep van het Europees Sociaal Forum tegen de oorlog in Irak. Wij roepen op om opnieuw samen te betogen in Brussel, op zaterdag 19 maart 2005.

Immers, land na land volgen in Europa de aanvallen op sociale rechten elkaar op. De openbare diensten worden gedereguleerd en geprivatiseerd. De mensen verdienen beter!

Meer dan ooit blijft ook de strijd tegen een egoïstisch Europa actueel. De Europese Unie werkt volop mee aan de neoliberale globalisering. Die neoliberale globalisering is op zijn beurt wereldwijd een bron van oorlog, milieurampen en sociale achteruitgang. Zij voedt ongelijkheid, uitsluiting en racisme.

In maart zullen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel hun jaarlijkse 'lentetop' aan het Lissabonproces wijden. Zij willen de Europese economie omvormen tot de meest concurrerende ter wereld, terwijl er minder dan ooit sprake is van een sociaal Europa.

Wij weigeren deze logica van de eeuwige concurrentie te aanvaarden, continent tegen continent, land tegen land, mens tegen mens. Wij staan voor een wereld waar duurzame ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt door solidariteit en samenwerking.

Er kan niet een Europa bestaan dat tegen de mensen is die er wonen. Er kan alleen een Europa bestaan dat sociaal, solidair en democratisch is.

Daarom bouwen we verder aan de sociale beweging die Europa nodig heeft. Zij is onze bijdrage aan een wereld gebaseerd op rechtvaardigheid en vrede. Wij voeren deze strijd samen met de volkeren in het Zuiden. Samen met hen voeren we campagnes zoals die voor de onvoorwaardelijke opheffing van de schuldenlast van de Derde Wereld, de Tobintaks, enz. Samen verzetten wij ons tegen een wereld gestuurd door vrijhandel (GATS) en tegen de globale privatiseringsgolf (bv. water).

Daarom roepen wij (vakbonden), ngo's en andere sociale bewegingen, die sinds 2002 samenwerken in de schoot van het Sociaal Forum van België, de Europese vakbonden en sociale bewegingen op om samen met ons massaal te betogen op 19 maart 2005 in Brussel, voor onze rechten en voor een ander Europa in een andere wereld.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019