SER werkt aan plan voor kortere en lagere WW

Edith Snoey ABVAKABO FNV loopt voorop


Het wordt tijd dat Edith Snoey de wolken verlaat en weer terug op aarde keert.  

Sociaal-ecomische redactie

Van de voorzitter van de ABVAKABO Edith Snoey, kan er over hoogte en duur van de WW-uitkering worden gepraat. FNV-bestuurder Ton Heerts wees alleen een ingreep in de hoogte af. Terwijl het levenspeil wordt afgebroken loopt de vakbondstop voorop om nog verder in te leveren. Museumplein alweer vergeten? Of gewoon door de knieƫn gegaan onder druk van de praatjes over generatietegenstellingen?

In de SER ligt een concepttekst voor over beperking van de WW-uitkering. Onderhandelaars moeten het voorstel nog wel voorleggen aan de achterban. Kern van het compromis is dat de WW-uitkering in duur en hoogte wordt beperkt, maar dat in ruil daarvoor de kortdurende uitkering voor jongeren wordt gehandhaafd. Het kabinet heeft de SER gevraagd om te adviseren over haar voornemen om 380 miljoen euro te bezuinigen op de kortdurende werkloosheidsuitkering. Die bezuiniging raakt vooral jongeren die vaak te kort hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor een gewone WW-uitkering. De SER mag met alternatieven komen als de bezuinigingsdoelstelling maar intact blijft. In plaats van te knokken voor goede regelingen voor jongeren, gaat de vakbewegingstop in op de chantagevoorstellen van regering en ondernemers. We zouden toch overstappen van overleggen naar onderhandelen? In het compromis van de SER komen jongeren eerder in aanmerking voor een uitkering en kan de uitkering eventueel opgetrokken worden tot 90 procent van het laatst verdiende loon. Maar in ruil daarvoor wordt de gewone WW-uitkering in duur beperkt van 5 tot 2,5 jaar, en zakt de hoogte van 70 tot 60 procent van het laatst verdiende loon. Dit is totaal onaanvaardbaar, zeker in tijden van massa-ontslag. Afblijven van die uitkeringen! Knokken voor verbetering van de positie van jongeren, maar niet ten koste van ouderen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019