Oproep tot steun aan slachtoffers in Atjeh


Banda Aceh voor de ramp...

Banda Aceh na de ramp.

Vrienden, collega's,

De natuurramp, veroorzaakt door de aardbeving en de vloedgolf op 26 december 2004 heeft Atjeh en Noord-Sumatra tot in haar voegen doen schudden en overal algehele vernielingen aangebracht. De ramp heeft de bevolking in Atjeh en Noord-Sumatra zwaar getroffen en heeft zeer veel mensenlevens geëist met vergaande negatieve gevolgen. Wij doen daarom een beroep op uw hart om mede het leed van de inwoners van Atjeh en Noord-Sumatra te verlichten middels wat voor hulp ook, die zo vlug mogelijk naar de rampgebieden gedistribueerd zullen worden. Onze massa-organisatie heeft het initiatief genomen om een Humanitaire Hulppost te openen, om hulp te kunnen opvangen, te verspreiden en regelrecht naar de bevolking in de rampgebieden te brengen.

Teneinde een beeld te geven van het systeem van de distributie van de hulp, geven wij u hierbij enige feiten omtrent onze organisatie, die reeds in 17 provincies in Indonesië opereert. Onze organisatie bestaat al een jaar of zeven met als doel de belangen van de samenleving te dienen. Daarom hebben wij in reactie op deze trieste gebeurtenissen onmiddellijk stappen ondernomen om hulpposten op te richten op lokaties die zich het dichtstbij de rampgebieden bevinden en in staat zijn de hulp te coördineren. Namelijk in de steden Medan en Pulau Nias (het eiland Nias) die een basis van ons organisatienetwerk vormen. Vanuit deze twee plaatsen zullen wij het rampgebied in Atjeh en Noord-Sumatra, dat totaal verwoest is, bezoeken.

Uit verschillende door ons verzamelde feiten zijn wij te weten gekomen dat momenteel de meest urgente hulp het volgende omvat:

Op de derde dag van de ramp hebben wij vrijwilligers naar verschillende plaatsen in het rampgebied gezonden. Het zenden van menskracht en hulp in natura zal doorgaan zolang het nodig is. Hiervoor is een grootscheepse fondswervingsactie nodig om de hulp voor de slachtoffers van de ramp te kunnen realiseren.

Wij zijn niet in staat te beschrijven hoe zwaar de ramp Atjeh en omgeving heeft getroffen. Via deze brief doen wij nogmaals een beroep op uw hart teneinde samen met ons de helpende hand te reiken. Hoe klein ook de hulp, voor de getroffenen heeft het een grote betekenis.

Wij zijn er vast van overtuigd dat wij allemaal de pijn kunnen meevoelen van hen die hun dierbaren hebben moeten verliezen, waar een man zijn vrouw of omgekeerd, moeder en vader hun kind verloren hebben, en waar zoveel kinderen wees zijn geworden. De hartbrekende weeklachten en noodkreten, dat is wat is overgebleven in Bumi Rencong (het land van de rencong - Atjehse dolk/zwaard), waar geen eind aan de rouw in zicht is.

Wij danken jullie uit de grond van ons hart voor jullie medeleven en hulp.

Voorzitter, Algemeen Secretaris en Penningmeester.

Noot:
Aangezien de politieke situatie in Indonesië dat niet toelaat zijn in het artikel geen namen genoemd. De NCPN draagt zorg voor de verzending van de donaties. De oproep is een vertaling uit het Indonesisch.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019