Ingezonden, Vrouwen in het Zwart

De nieuwe president is Mamoud Abbas (Abu Mazen), die de favoriet is van Bush en de Israëlische regering. Dat was ook de reden dat het andere kandidaten vrijwel onmogelijk werd gemaakt om een normale verkiezingscampagne te houden; vooral Mustafa Barghouti, die tweede werd met 153.516 stemmen tegen 483.039 voor Abu Mazen, had het hard te verduren. Hij werd zelfs verschillende keren gearresteerd, terwijl van de 124.000 kiezers in Oost-Jeruzalem, slechts 6000 konden stemmen in Jeruzalem zelf en nog wel in slechts 6 Israëlische postkantoren onder het wakend oog van de loketbediende.

Voor de deur van het postkantoor stonden settler-teenagers, die intimiderende opmerkingen maakten. De anderen moesten naar omringende plaatsen, waarbij ze steeds bij allerlei checkpunten moesten wachten met de angst dat ze niet meer naar Jeruzalem konden terugkeren. Palestijnen die in Jeruzalem wonen betalen belastingen, maar ontvangen nauwelijks 6 tot 8 procent van de sociale diensten van de Israëlische regering, die hen niet als hun burgers erkent.

We kunnen bij dit alles niet vergeten dat, zolang de Israëlische bezetting voortduurt en het landje-pik door de bouw van de muur doorgaat, het verzet zal blijven doorgaan en geen enkele president - met of zonder Amerikaans goedkeuringsstempel - iets kan bereiken, wanneer de hele Palestijnse bevolking zo zwaar lijdt onder de gevolgen van de bijna 38-jarige onderdrukking. Daarom vriendinnen en vrienden, blijven we bij onze leuzen:

Kijk op onze vernieuwde WEBSITE, gemaakt door sympathisanten: http://www.vrouweninhetzwart.nl.

Stort uw donatie op: Postbank: 9399562 t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Stuur uw mails naar info@vrouweninhetzwart.nl.

Organisatie Amsterdam: Lily van den Bergh tel: 020- 62 23 661 fax: 020-62 75090 e-mail: info@vrouweninhetzwart.nl

Iedere 1ste vrijdag van de maand demonstratie: 12.45-13.45 uur Spui bij het Lieverdje.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019