Stop Afbraak Sociale Huisvesting

Voor Sociale Huisvesting

Huurders gaan 5 februari demonstreren

Buskaarten vanuit Groningen

SASH is overgewaaid naar Groningen en mobiliseert huurders in de stad en in de provincie om naar de demonstratie te gaan. Er worden in samenwerking met buurtcommissies bussen geregeld. Kaartjes kosten rond de 5 euro. Voor meer informatie en bestellingen van buskaartjes, neem contact op met: 050-5711929 of 06-14100834.

Bep Nagtegaal

De onafhankelijke betrokkenen bij het huisvestingsbeleid in Amsterdam en andere plaatsen in Nederland, SASH (stop afbraak sociale huisvesting), gaan op 5 februari demonstreren in Amsterdam. Het verzamelpunt is op de Dam, aanvang 13.00 uur. Wij roepen eenieder op aan deze demonstratie deel te nemen, ondanks het feit dat de officiële instanties die betrokken zijn bij het huisvestingsbeleid schijnbaar moeite hebben met de oproep tot demonstratie. Naar onze mening volkomen onterecht.

SASH, belangenorganisatie van vooral huurders, gaat er nl. vanuit dat de bestaande belangenorganisaties voor huurders al jaren niet alleen een neoliberaal beleid ondersteunen, doch in feite ingepakt zijn in een corporatief verband dat slechts in naam huurdersbelangen behartigt. Zij zijn echter met handen en voeten gebonden aan financiële bijdragen van woningcorporaties en subsidies van de gemeenten.

De meeste van deze huurdersorganisaties zijn hierdoor gekoppeld aan een huisvestingsbeleid van regering, gemeentebesturen, woningcorporaties en particulieren, die meer en meer uitgaan van de foutieve veronderstelling dat de huidige exploitatie van het huizenbezit nog iets met een sociaal beleid te maken heeft.

De meerderheid van de grote steden in Nederland daarentegen - vooral de laatste 10 jaar - heeft te maken met het feit dat de woonlasten uit de pan zijn gerezen als gevolg van het feit dat de huizenmelkers, regering en gemeenten van mening zijn dat het de bewoners moeten zijn die alle lasten van het woningbeleid moeten dragen en de exploitatie van het kapitaal moeten verschaffen, o.a. voor de nieuwbouw.

Er is bijna niemand die kan aantonen dat dit beleid tot iets goeds leidt. Integendeel, vooral in de grote steden heeft dit beleid tot ongekende sociale ontwrichting geleid en biedt het voor de toekomst geen enkel perspectief voor humanitaire en sociaal aanvaardbare doelstellingen.

Ook de mensen die door hun betrokkenheid bij de door woningcorporaties gelegaliseerde huurdersverenigingen menen huurders te kunnen beschermen tegen de gevolgen van het huidige en toekomstige regerings- en gemeentebeleid, zullen moeten beseffen dat de belangen van o.a. huurders fundamenteel verschillen met de belangen van de huisbazen en de regeringsinstanties. Subsidies van huisbazen en gemeenten voor deze huurdersorganisaties krijgen in deze situatie slechts de vorm van een soort sociale corruptie. Als alle huurdersorganisaties werkelijk uitgaan van de belangen van huurders, dienen ook zij op 5 februari aanwezig te zijn op de Dam in Amsterdam om massaal te demonstreren vóór betaalbare huisvesting als eerste levensbehoefte, veilig voor aanslagen van het huidige en toekomstige huisvestingbeleid.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019