Klassiek en Actueel

(...) "Engeland is een van de rijkste, een van de meest vrije en verst ontwikkelde landen van de wereld. Allang zijn de Engelse 'maatschappij' en de Engelse regering - net als de Franse, de Duitse enz. - in de ban van de bewapeningskoorts. De Britse pers - vooral de arbeiderspers - komt nu met uiterst belangwekkende gegevens, die het geraffineerde kapitalistische bewapeningsmechanisme laten zien. Engeland bewapent zich bijzonder sterk ter zee. Engeland's scheepswerven (Vickers, Armstrong, Brown e.a.) hebben een wereldreputatie. Honderden en duizenden miljoenen roebel worden door Engeland en andere landen uitgegeven voor oorlogsvoorbereidingen. En dat gebeurt allemaal uitsluitend in het belang van de vrede, in het belang van het behoud van de cultuur, in het belang van het vaderland, van de beschaving enz. Als aandeelhouders en directeuren van de scheepswerven, van de kruit-, dynamiet- en kanonnenfabrieken enz. zien we echter admiraals en prominente staatslieden van Engeland uit beide partijen: de conservatieve, zowel als de liberale. Een gouden stroom vloeit direct in de zakken van de burgerlijke politici, die een nauwverbonden internationale bende vormen, die de volken opstookt tot een bewapeningswedloop en deze lichtgelovige, dwaze, afgestompte en onderdanige volken scheert, zoals men schapen scheert! (...)".

Uit: artikel in 'Prawda' nr. 115, 21 mei 1913; ondertekening: Fr.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019