Zending commando's naar Afghanistan

Redactie

Nederland doet volop mee aan de Amerikaanse pogingen om de wereld te onderwepen aan zijn belangen. Wellicht valt er een graantje mee te pikken, nietwaar? De aanwezigheid in Afghanistan dient volgens de regering tot de verdediging van Nederland. De missie zou daarom strikt genomen niet in de Tweede Kamer hoeven te worden behandeld. Tot nog toe waren de troepen in Afghanistan en Irak er als 'vredeshandhavers'. Nu het duidelijk wordt dat de bevolkingen in Afghanistan en Irak zich niet voetstoots onderwerpen aan hun westerse bezetters en zich blijven verzetten wordt de sfeer grimmiger en wordt er gesproken over 'oorlogshandelingen'. Natuurlijk ging het al die tijd al over oorlogshandelingen, ze worden nu alleen duidelijker. Het wordt steeds zichtbaarder dat de buitenlandse troepen in Afghanistan en Irak geen vredeshandhavers zijn, maar gewoon bezettingslegers die op steeds grotere weerstand van de bevolking stuiten.

De zending van 250 militairen en vier transporthelikopters moet daarom onverkort worden afgewezen, evenals de opbouw van de legermacht in Irak. Nederlandse troepen terug uit Afghanistan en Irak, nu!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019