PNIC-rapport: 3993 Palestijnen gedood en meer dan 44.000 gewond in vier jaar


In beslaggenomen Palestijnse landbouwgrond.  

Redactie buitenland

3993 Palestijnen gedood en 44.000 gewond

Sinds het uitbreken van de Palestijnse opstand (Intifada), september 2000 tot januari 2005 , zijn 3993 Palestijnen door de Israëlische bezettingsmacht gedood, terwijl 44.403 mensen gewond zijn geraakt. Dit staat in een rapport van het Palestijnse Nationale Informatie Centrum (PNIC) van de, in de Gazastrook gevestigde, Staats Informatie Dienst.

Het rapport vermeldde dat het aantal gedode kinderen onder de 18 jaar 737 bedroeg. Ook werden 260 vrouwen, 344 veiligheidsbeambten en 817 studenten gedood. Het PNIC-rapport benadrukte dat alleen al het bombarderen door Israël van Palestijnse woongebieden het leven heeft gekost van 732 Palestijnen. Het aantal mensen dat gedood werd door buitengerechtelijke executies, uitgevoerd door Israëlische undercovereenheden en oorlogsvliegtuigen, is gestegen tot 324, waaronder 129 mannen, vrouwen en kinderen die gedood werden bij het passeren van controleposten.

Intussen leidden de frequente aanvallen door gewapende Israëlische kolonisten tot de dood van 4 9 burgers, terwijl 36 personeelsleden van medische en burgerlijke hulpdiensten, negen journalisten en 220 atleten hun leven verloren door toedoen van de Israëlische strijdkrachten. Het totaal aantal gewonde Palestijnen is nu 44.403, waarvan 8435 ter plaatse werden behandeld. Het aantal studenten en werknemers dat gewond raakte door geweerschoten van Israëliërs bedraagt 4800.

Het rapport stelde vast dat 7600 Palestijnen momenteel worden vastgehouden in Israëlische gevangenissen en concentratiekampen - inclusief 649 mensen die vóór de Intifada begon gevangengenomen zijn - verspreid over 24 gevangenissen, concentratiekampen en detentiecentra. Onder de gevangenen bevinden zich 1389 studenten, 312 kinderen, 196 leerkrachten en 129 chronisch zieken, 44 vrouwen die hun proces afwachtten, terwijl 11 anderen in verzekerde bewaring gesteld waren.

Het rapport maakte duidelijk dat het totaal aantal vernielde huizen tijdens de genoemde periode 69.843 bedroeg, waarvan 7438 compleet waren vernietigd. Er werden 12 schoolgebouwen beschadigd door de Israëlische agressie, waaronder universiteiten en scholen, die gesloten zijn op militair bevel. Ook zijn 316 scholen blootgesteld aan beschietingen en 43 andere hebben gediend als militaire buitenposten, gaf het rapport aan.

Verwijzend naar het Israëlische geweld tegen de Palestijnse landbouwsector merkte het rapport op dat het totaal aan gebieden behorend aan Palestina dat verwoest werd door de Israëlische bulldozers een oppervlakte heeft bereikt van 7582 hectare (75819 dunums) , terwijl 1.325.736 bomen werden ontworteld. Er werden 740 winkels beschadigd, 742 boerderijen en schaapskooien geruïneerd, 3003 hectare bevloeiïngsgebieden door bulldozers platgewalst en 1311 bronnen vernietigd. Er werden 8 9 8 . 5 8 9 kuikenmesterijen vernietigd en 344.268 landbouwterrassen gingen verloren, terwijl 14.670 schapen en 12.121 koeien verdronken en 14.898 bijenkorven werden vernield. Er werden 371 bronnen en waterputten en 207 aan Palestijnse boeren behorende huizen compleet vernield, volgens het rapport.

Verder vermeldde het rapport dat als gevolg van de Israëlische bezetting het aantal werklozen 287.000 (32% van de bevolking) en het aantal armen 67,6% van de mensen bedraagt.

In december 2003 meldde het Palestijnse Centraal Bureau voor de Statistiek (PCBS) dat het aantal geweldplegingen van de Israëlische bezettingsmacht tegen journalisten 724 bedroeg en er tussen 10-10-2001 en 31-10-2004 3 0 . 8 1 2 keer vernielingen aan regeringsgebouwen hadden plaatsgevonden.

Er bevonden zich 2911 controleposten van de bezettingstroepen op Palestijns bezette gebieden, volgens het rapport. Volgens het Palestijnse ministerie van Economische Zaken hebben 410 Palestijnse bedrijven ernstige schade opgelopen door Israëlisch geweld. Tenslotte vermeldde het officiële Palestijnse rapport dat de Israëlische bezettingsmacht 21.264 hectare aan Palestijnen behorend land heeft onteigend ter wille van de apartheidsmuur sinds 29 maart 2003 tot op heden.

Bron: Gaza, Palestina, 27-2-2005 (IPC), vertaling T. van der Klift.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019