'Krachtiger wapens dan het woord'

Poging tot breken macht vakbond in haven


Demonstratie in Rotterdamse haven tegen liberalisering  


 

Wil van der Klift

"Nu het de Europese Commissie niet is gelukt wil De Geus de macht van de vakbond breken", zegt Niek Stam, bestuurder FNV-bondgenoten in de Rotterdamse haven. De Geus heeft vorige week een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij voorstelt het internationale verdrag op te zeggen dat arbeiders in de haven beschermt tegen concurrentie van ongeschoolde krachten.

Het gaat om het ILO-(International Labour Organisation)verdrag 137 uit 1973 dat in 1975 door het Nederlandse parlement is geratificeerd. Werkloze havenwerkers hebben voorrang bij nieuwe banen. Verder staat daarin dat er een register moet zijn voor havenwerkers waarop de pasjesregeling is gebaseerd die ongeschoolde, goedkope arbeidskrachten moet weren.

FNV Bondgenoten wil ILO 137 handhaven en daartoe TweedeKamerfracties bewerken. FNV-bestuurder Niek Stam zal niet aarzelen naar krachtiger wapens dan het woord te grijpen, als dat nodig mocht zijn. Hij wijst op de pogingen van Brussel om de concurrentie in Europese zeehavens te bevorderen onder meer door havenwerk te liberaliseren. Deze zogenoemde 'Port Package' werd ingetrokken nadat Europese havenwerkers massaal en krachtig demonstreerden. Uit dit verzet is 'De maat is vol voortgekomen'.

De Rotterdamse havenwerkers stonden bovendien aan de wieg van de grootste vakbondsdemonstratie na de Tweede Wereldoorlog op het Museumplein.

Inmiddels ligt er het meer gematigde Port Package II

"Port Package II is in de maak", zegt Niek Stam: "Daarin worden lidstat en die ILO 137 hebben geratificeerd, opgeroepen het verdrag om te zetten in nationale wetgeving." Het lijkt erop dat de Europese Commissie de liberalisering van de arbeidsmarkt heeft laten vallen, maar het doel, harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, staat nog recht overeind. Het doel van de Commissie om in Europese zeehavens voor gelijke concurrentieverhoudingen te zorgen, wordt bemoeilijkt als werknemers in de ene haven wél, en in de andere haven niet als een beschermde beroepsgroep worden gezien. De oproep voor harmonisering van nationale wetgeving is voor Brussel de enige mogelijkheid om gelijke concurrentie te redden, nu het dwingend opleggen van liberalisering van het havenwerk is gestuit op massief vakbondsverzet.

De haven is grotendeels geautomatiseerd, de havenwerkers zijn ervaren en goed opgeleid, waarvoor ze relatief een goed salaris krijgen. Maar de havenwerkgevers willen het onderste uit de kan en proberen via hun zetbaasjes in de regering hun doel te bereiken. Maar de havenwerkers zijn klaar wakker. Bron: FD, 4-3-2005.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019