Acties in metaalindustrie in voorbereiding


Succes alleen door strijd te behalen!  

Wil van der Klift

In de metaal- en elektrotechnische industrie worden stakingen voorbereid nu de onderhandelingen voor een nieuwe CAO op een mislukking zijn uitgedraaid. Net als in de bouwnijverheid en bij staalconcern Corus peilen de bonden de actiebereidheid onder de leden. Binnen drie weken lijken acties onvermijdelijk.

De onderhandelingen in de grootmetaal (180.000 werknemers) braken af in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hans van der Windt, bestuurder FNV Bondgenoten, vindt dat de kloof gigantisch is; onenigheid over de pensioenen, de loondoorbetaling bij ziekte, de arbeidstijden en de loonontwikkeling.

De werkgevers willen de integrale regeling in de bedrijfstak voor pensioen en vroegpensioen overeind houden. Maar de metaalwerkgevers willen echter de leeftijd om eerder te stoppen met werken opkrikken, tot 61,5 jaar voor werknemers die voor 1953 zijn geboren en 62,5 jaar voor de anderen. Maar de bonden houden na de acties tegen het kabinet de poot stijf: de pensioenleeftijd mag met geen maand meer omhoog.

De bonden verzetten zich ook tegen de werkgeverswens om de arbeidstijd te verlengen. De FME wilde aanvankelijk dat er 48 uur meer op jaarbasis zou worden gewerkt zonder extra beloning. Dit voornemen is inmiddels verlaagd tot 32 uur, maar dat zijn er nog 32 teveel.

Ook over de doorbetaling van loon bij ziekte wordt nog geknokt. De werkgevers bieden 100 procent loon in het eerste en 70 procent in het tweede ziektejaar. De vakbonden eisen volledige doorbetaling in het eerste ziektejaar en 85 procent in het tweede jaar.

De acties in september en oktober en de demonstratie op het Museumplein zijn nog niet vergeten. De werknemers zijn klaar voor de volgende ronde.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019