Klassiek en actueel...

"(...) De grote sterfte onder de kinderen van de arbeiders en speciaal van de fabrieksarbeiders bewijst voldoende in wat voor ongezonde toestand zij hun eerste jaren doorbrengen. Deze oorzaken zijn ook van invloed op de kinderen die in leven blijven, alleen natuurlijk niet zo sterk als op de daaraan ten offer gevallene. Het gevolg is wel op z'n minst vatbaarheid voor ziekten of een geremde ontwikkeling en daardoor een geringere lichaamskracht dan normaal is. Het negenjarig kind van een fabrieksarbeider dat in nood, ontbering en wisselende omstandigheden, in vochtigheid en kou met onvoldoende kleding in een slechte woning opgegroeid is, heeft lang niet dezelfde arbeidsbekwaamheid als een onder gezonder omstandigheden opgegroeid kind. Op zijn negende jaar wordt het naar de fabriek gestuurd, werkt dagelijks 6,5 uur (vroeger 8 en nog vroeger 12 tot 14, ja 16 uur) tot zijn dertiende jaar en dan, tot aan zijn achttiende jaar, 12 uur. De zwakheid veroorzakende omstandigheden blijven en daarbij is nu nog de arbeid gekomen (...)".

Uit: 'De toestand van de arbeidersklasse in Engeland' Friedrich Engels, 1845.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019