Bolkestein en Europese Grondwet: kinderen van dezelfde vader


Voor de toekomst van onze kinderen: Bush moet worden gestopt. (Foto Solidair)  


 

Drie betogingen in Brussel op 19 maart

De betogingen vinden plaats langs de grote lanen van Zuid naar Noord.

1. Jongerenmars

Voor werk, gelijke kansen en gratis onderwijs.
Vertrek: Zuidstation (hoek Lemonnierlaan) 13.00 uur.
Website: http://www.jongerenmars.be

2. Mars van het Europees Vakverbond

Voor meer en betere banen in Europa.
Tegen de richtlijn-Bolkestein.
Vertrek: Zuidstation 14.00 uur.
Website: http://www.etuc.org/
Zie ook: http://www.eenbetereuropa.nl
http://www.fnvbondgenoten.nl/pagina
http://www.abvakabo.net/index.php

3. Internationale mars van het Europees Sociaal Forum

Tegen oorlog in Irak en voor een sociaal, solidair en vredelievend Europa.
Vertrek: Anderlechtse poort (bij het Zuidstation), 15.00 uur.
Website: http://www.wsf.be/
Herwig Lerouge

Het ontwerp van Europese richtlijn over de diensten van ex-commissaris Bolkestein (de man die door Shell de politiek in werd gestuurd) roept vandaag veel verzet op, ook van de socialistische leiders. Maar de ontwerprichtlijn is identiek aan wat diezelfde politici een jaar geleden goedkeurden. Oppassen geblazen...

Bolkestein is van toepassing op alle diensten. De Europese Grondwet geeft een zeer brede definitie: "Diensten zijn prestaties die normaal tegen loon worden verricht" (artikel III-145). Buitende politie, het gerecht of het leger, is geen enkele openbare dienst gratis. Voor het onderwijs moet je betalen en de ziekenhuiskosten zijn voor een groot deel ten laste van de patiënt.

'Massavernietigingswapen'

De combinatie Bolkestein-Grondwet is dus een 'massavernietigingswapen' om de openbare diensten kapot te maken, die nu zullen moeten opboksen tegen de concurrentie van privébedrijven van andere lidstaten van de Europese Unie.

De Franse krant Libération (1) beschreef onlangs de blokkade van een werf in Vaxholm, in het Noorden van Stockholm, door de Zweedse vakbonden. Op die werf werkte een tiental Letse arbeiders. Wekenlang verboden de vakbonden hun leden elke levering, verhuur of verkoop van materiaal of diensten aan de Letse ondernemer Laval un Partneri.

Want met als excuus dat het de Letse akkoorden reeds ondertekende, zou het bedrijf weigeren de Zweedse collectieve akkoord en na te leven. De arbeidsrechtbank van Stockholm gaf de vakbonden uiteindelijk gelijk. Tegen kerstmis moesten alle Letse arbeiders Zweden verlaten en de werf werd gesloten. Zou er een andere uitspraak gekomen zijn als de richtlijn Bolkestein en zijn principe van het land van oorsprong (zie apart kader) al van kracht was?

Voor de woordvoerder van de Letse minister van Buitenlandse Zaken druist deze blokkade volledig in tegen de essentie van de Europese Unie en tegen de mogelijkheid van iedere werknemer vrij te werken in elke andere lidstaat. Hij heeft gelijk.

Vergelijkende analyse van de wetteksten

Het ontwerp van de richtlijn Bolkestein en het ontwerp van de Europese Grondwet verkondigen allebei dat de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten, "fundamentele waarden" van de Unie zijn (artikel I-4 van de Grondwet).

De Grondwet vormt zelfs de juridische basis van de richtlijn Bolkestein. Bijvoorbeeld de bepaling waarin de Unie zich tot doel stelt een "interne markt te hebben waar de concurrentie vrij is en niet vervalst" (artikel I-3). Of de bepaling die zegt dat "het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal, alsook de vrijheid van vestiging" een fundamentele vrijheid is (artikel I-4).

Of verder: de bepaling die verduidelijkt dat "het verboden is beperkingen op het vrij verrichten van diensten op te leggen aan onderdanen van de Unie die prestaties leveren in andere lidstaten". (artikel III-144).

De Grondwet en de richtlijn Bolkestein werden allebei opgesteld in 2004, het jaar waarin de Europese Unie werd uitgebreid met landen die geen of weinig fiscale, sociale en milieuwetten kennen. De doelstelling van de richtlijn is dus de harmonisering naar beneden van de sociale systemen door ze tegen elkaar uit te spelen. Ook hier baseert Bolkestein zich op de Grondwet, die bepaalt dat "de werking van de markt de harmonisering van de sociale systemen in de hand zal werken" (artikel III-209).

Opgepast, een "nee" kan een "ja" verbergen

Een aantal socialistische leiders verzet zich vandaag tegen Bolkestein. Heel goed, maar ze zouden zich ook moeten verzetten tegen de Grondwet. Te meer omdat wat ze vragen - een harmonisering van de sociale systemen door de Europese sociale wetten - door de Europese Grondwet verboden is (artikel III210). Dat artikel bepaalt bovendien dat unanimiteit vereist is voor elke harmonisering van de arbeidsrechten van de lidstaten van de Europese Unie.

Omdat deze socialistische leiders voorstander zijn van de goedkeuring van de Grondwet kan men twijfelen aan de oprechtheid van hun verzet tegen Bolkestein. Hebben ze niet de bedoeling de sociale onvrede die een goedkeuring van de Grondwet op de helling kan zetten, een andere richting te geven door de aandacht te concentreren op een "nee" tegen Bolkestein?

Hebben ze als doel de discussies over Bolkestein uit te stellen tot na de raadplegingen? De beste manier om te verhinderen dat de richtlijn ooit wordt goedgekeurd, is de verwerping van de Europese Grondwet. Bolkestein en de Grondwet zijn kinderen van dezelfde kapitalistische vader: zo hoog mogelijke winsten ten koste van mensen.

1. Libération, 1/2/2005 Uit Solidair: 02-03-2005

Het principe van het land van oorsprong is het basiselement van de richtlijn Bolkestein. Hoe werkt het en wat zijn de gevolgen ervan?

Het principe van het land van oorsprong maakt het ondernemingen in de Europese Unie mogelijk hun diensten aan te bieden tegen de tarieven en (sociale, milieu- en veiligheids-) voorwaarden van het land van oorsprong en niet van het gastland.

Deze regeling is integraal van toepassing op zelfstandigen: apothekers, dokters, loodgieters, herstellers in alle branches, reclamebureaus, informaticadiensten . . . Wanneer een onderneming werknemers uitzendt, zal ze zich moeten schikken naar de "minimale" regels van het gastland voor het salaris, de arbeidsduur, vakantieregeling. Dat zal vanzelfsprekend de druk verhogen om het statuut van de werknemers te veranderen in dat van schijnzelfstandigen (de werknemers zullen dan wel onder het gezag vallen van een werkgever maar onder het zelfstandigenstatuut worden aangeworven).

In de dienstensector (70% van de arbeidsplaatsen in de Europese Unie) zal de richtlijn zowel voor arbeidsvoorwaarden als voor lonen en veiligheid, een nivellering naar beneden tot gevolg hebben. De onderneming zal zelfs geen vergunning van de overheid van het gastland meer nodig hebben. Ze zal de sociale documenten ook niet meer hoeven bij te houden op de plaats van de tewerkstelling. Welke Poolse arbeider zal een klacht gaan indienen bij de Belgische autoriteiten als hem slechts het dubbele wordt betaald van zijn loon in Polen, zelfs al is dat nog geen vierde van het wettelijk minimum in België?

Het zijn de dienstenmultinationals die zich vestigen in het minst strenge land die het meeste voordeel halen uit deze richtlijn. Zodra ze er een activiteit verrichten, kunnen ze worden beschouwd als een lokale onderneming.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019