Oproep om te demonstreren op zaterdag 19 maart 2005 in Brussel

Ga mee naar Brussel!

Ik roep u allen op om zaterdag 19 maart mee te gaan met de bus naar Brussel.

Dit is het moment om in Europa dingen voor elkaar te krijgen. Veel landen organiseren een volksstemming over de Europse Grondwet. Daardoor zijn regeringsleiders als de Fransman Chirac en zijn Duitse collega Schröder nu extra gevoelig voor geluiden van hun burgers. En dat biedt kansen.

Als we straks in Brussel met genoeg mensen staan is dat een belangrijk signaal. Arbeidsvoorwaarden, individuele arbeidscontracten en sociale zekerheid mogen geen inzet van concurrentie worden. Wij gunnen onze Poolse collega's Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Maar we zullen nooit toestaan dat we in Nederland Poolse arbeidsvoorwaarden krijgen.

De vakbeweging is voorstander van vrij verkeer van werknemers. Mensen moeten de vrijheid hebben om te werken waar ze willen. Maar die vrijheid mag niet worden misbruikt om de CAO en de sociale zekerheid uit te kleden. Nederland verdient een sociaal Europa.

Lodewijk de Waal,
voorzitter FNV

Samen voor een ander Europa:
sociaal, solidair, gelijk en vreedzaam
Stop de bezetting van Irak!

Een brede coalitie van vakbewegingen, vredesbewegingen, andersglobalisten, partijen en NGO's roept op tot deelname aan de Europese protestdemonstratie op 19 maart a.s. Er zullen diverse bussen rijden (zie www.eenbetereuropa.nl). Vakbondsleden kunnen gratis met de bus mee, anderen betalen 10 euro. Meld je aan op het bovenstaande e-mailadres of neem telefonisch contact op met een van de FNV-bonden.

Meer dan ooit is de strijd tegen een kapitalistisch Europa actueel. De Europese Unie werkt volop mee aan de neoliberale globalisering, die op haar beurt wereldwijd een bron van oorlog, milieurampen en sociale achteruitgang is. Zij voedt ongelijkheid, uitsluiting en racisme.

In maart zullen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel hun jaarlijkse 'lentetop' aan de Lissabon-agenda wijden. Zij willen de Europese economie omvormen tot de meest concurrerende ter wereld, terwijl er minder dan ooit sprake is van een sociaal Europa. Wij weigeren deze logica van de eeuwige concurrentie te aanvaarden, continent tegen continent, land tegen land, mens tegen mens. Wij staan voor een wereld waar duurzame ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt door solidariteit en samenwerking. In tal van landen worden referenda gehouden over de Europese Grondwet. Deze Grondwet vormt de basis voor een neoliberaal Europa. Op 19 maart zou ook daartegen moeten worden gedemonstreerd.

Er kan niet een Europa bestaan dat tegen de mensen is die er wonen. Er kan alleen een Europa bestaan dat sociaal, solidair en democratisch is.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019