Resultaten Portugese verkiezingen


Jerónimo de Sousa tijdens 17de congres van PCP (Foto PCP).

 

Angelo Alves

Hieronder de verklaring van Jerónimo de Sousa, secretaris-generaal van de Communistische Partij van Portugal, na de bekendmaking van de uitslag en tevens de belangrijkste resultaten van de algemene verkiezingen in Portugal.

Verklaring van Jerónimo de Sousa, secretaris-generaal van de Communistische Partij van Portugal: "De CDU-lijstverbinding benadrukt het belang van de nederlaag van de rechtse partijen tijdens deze verkiezingen. Dit was vanaf het eerste moment ons belangrijkste doel en het feit dat dit nu gebeurd is toont de juistheid aan van onze strijd tegen het beleid van de laatste regeringen en voor onze oproep tot voortijdige verkiezingen, die een eerste stap was om een eind te maken aan het afbraakbeleid van de PSD- en CDS/PP-regeringen.

Dit verlies, en vooral de omvang ervan - een van de slechtste resultaten die de PSD ooit behaalde, het kelderen van de CDS/PP en het gezamenlijke verlies van 12 procent - bevestigt de grote onvrede onder grote lagen van de bevolking over de uitholling van de sociale basis door het beleid van de regeringen van Durao Barroso en Santana Lopes gedurende de afgelopen drie jaar.

Los van de oplossingen en de politieke opties die zich voordoen na deze verkiezingen groet de CDU alle arbeiders en het Portugese volk dat met zijn strijd heeft bijgedragen tot het einde van de rampzalige en onrechtvaardige politiek van de PSD en de CDS. Door deze strijd zijn de noodzakelijke voorwaarden geschapen voor de isolatie, de verzwakking en de nederlaag van de rechtse regeringen. Het verkiezingsresultaat betekent voor de CDU een positieve ontwikkeling die op waarde geschat moet worden. Het aantal stemmen dat op de partij uitgebracht werd nam aanzienlijk toe. Vooral het feit dat de CDU de derde politieke macht geworden is en zijn vertegenwoordiging in het parlement versterkt ziet met een volksvertegenwoordiger uit het district Lissabon, een tweede uit het district Oporto en nog een uit het district Braga moet benadrukt worden.

De neerwaartse tendens die zich bij vorige verkiezingen voordeed is omgekeerd. Dit toont aan dat er geen sprake is van een onomkeerbare achteruitgang zoals sommigen wat overhaast beweerden. Het resultaat van de CDU is nog lang niet goed genoeg om een daadwerkelijke bijdrage aan echte politieke veranderingen in de Portugese politiek te kunnen afdwingen.

Toch is de uitslag van belang voor het optreden van de CDU in het parlement en voor de vergroting van de rol die de partij in de toekomst zal spelen.

Alle Portugezen die hun stem hebben toevertrouwd aan de CDU verzekeren we dat we nu, net zoals in het verleden, trouw zullen blijven aan onze toezeggingen en we garanderen dat we hun belangen, rechten en aspiraties zullen verdedigen, zowel binnen als buiten het parlement.

De onbetwiste absolute meerderheid die de PS behaald heeft (die het gevolg is van de enorme onvrede tegen de PSD-regeringen en die mede veroorzaakt wordt door de dynamiek die de valse belofte van een verkozen minister-president met zich meebracht) betekent een minder positieve en verontrustende ontwikkeling voor de veranderingen die noodzakelijk zijn in de Portugese situatie.

Vele duizenden kiezers hebben hun stem uitgebracht op de PS, niet omdat ze geloven dat dit de beste garantie biedt voor echte veranderingen, maar vooral om de PSD en de CDS/PP uit het regeringspluche te verdrijven . Zoals de CDU blijft benadrukken biedt dit verkiezingsresultaat deze garantie echter helemaal niet.

Het wachten is nu op de aankondiging van het programma en de oplossingen van de regering van de Socialistische Partij. Het feit dat de nieuwe regering een absolute meerderheid heeft en dus de handen vrij heeft en niet naar links hoeft te kijken om met andere partijen overeenkomsten te sluiten is een verontrustend vooruitzicht met betrekking tot de keuzes die de Socialistische Partij zal maken en de richting die ze op zal gaan.

De CDU groet de duizenden activisten en de leden van de PCP, de PEV en ID en de onafhankelijke activisten die met hun trouwe toewijding en hun unieke actiebereidheid hebben bijgedragen aan het verspreiden van onze boodschap over het hele land, een boodschap van vertrouwen in de mogelijkheid om een nieuwe koers te gaan varen in de Portugese politiek.

De heldere en gemotiveerde verkiezingscampagne die de CDU week na week gevoerd heeft was ook afgezien van het resultaat ervan een kostbare overwinning omdat ze een stimulans betekende voor hen die begaan zijn met de belangen van de arbeiders en de Portugese bevolking, wier dromen over een beter en waardiger leven gedeeld worden.

In het leven dat gewoon doorgaat na morgen zullen de resultaten die de CDU geboekt heeft, en vooral de enorme steun die onze voorstellen en acties gekregen hebben, vertrouwen scheppen en ons aanmoedigen te strijden voor een nieuwe politiek, waarbij we de belangen van de arbeiders zullen verdedigen en de weg zullen plaveien voor een rechtvaardiger en soevereiner Portugal."

Namens het Internationaal Departement van de Communistische Partij van Portugal, Angelo Alves.

Parlementsverkiezingen in Portugal op 20 Februari 2005
Partijen/CoalitiesAantal stemmenPercentageKamerzetels
PS 2.573.302 45,1% 120
PPD/PSD 1.638.931 28,7% 72
CDU (PCP/PEV/ID) 432.139 7,6% 14
CDS/PP 414.855 7,3% 12
BE 364.296 6,4% 8
zie noten (*)

Vertaling Frans Willems.

(*)

  1. PS - Socialistische Partij; SociaalDemocraten
  2. PPD/PSD - Sociaal-Democratische Partij; rechtervleugel
  3. CDU - Democratische Verenigde Alliantie; coalitie van de Communistische Partij, de Groenen en de Democratische Interventie
  4. CDS/PP - Partido Popular; populistische/extreem-rechts
  5. BE - Links Blok.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019