Ramsey Clark  


 

Conferentie in Den Haag: Haags tribunaal is illegaal

Wil van der Klift

Zo'n 60 mensen namen deel aan de internationale conferentie over de toepassing van het internationale recht in het Haagse proces tegen Slobodan Milosevic. Een achttal juristen en specialisten in internationaal (straf)recht uit Bulgarije, de VS, Canada, India, Oostenrijk, het VK en Italië ging in op de verschillende schendingen van het internationaal recht door het illegale tribunaal.

De voormalige VS-minister van Justitie Ramsey Clark klaagde het Haagse tribunaal aan, dat volgens hem de gevangenen geen eerlijke rechtsgang biedt. Hij ging in op het politieke destabilisatieproces dat het Westen tegen de voormalige Joegoslavische Republiek was begonnen. De term Balkaniseren staat inmiddels voor versplinteren. Hij wees bovendien op het ondemocratische karakter van de VS. Alhoewel het Haagse tribunaal meerdere 'verdachten' heeft, is Slobodan Milosevic de grote 'zondebok', omdat hij zich krachtig heeft verzet tegen de 'Balkanisering'. Clark had Milosevic een dag eerder ontmoet in de gevangenis en wees op zijn "geestelijke spirit", ondanks zijn zwakke lichamelijke gesteldheid. Het Haagse tribunaal doet er inmiddels alles aan om de gezondheid van de ex-president op de proef te stellen. Volgens sommigen in de hoop dat het proces voortijdig tot een einde komt, omdat men geen bewijzen heeft voor de aanklachten.

Meerdere inleiders wezen erop dat de huidige rechtsgang de evenwichtigheid van het Nürnberg-proces volledig mist. Er is sprake van 'overwinnaarsrecht'. De eenzijdigheid van het Haagse tribunaal wordt ook duidelijk als de financiering ervan in beschouwing wordt genomen: westerse bronnen, vooral Amerikaanse. Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, m.n. Servië. Daarom wordt er alles, ook niet legitiem, aan gedaan om Milosevic en het Servische volk te criminaliseren. Maar de werkelijkheid ziet er anders uit, zoals het kader hiernaast nog eens laat zien. Manifest komt op deze zaak nog terug. Er wordt op dit moment aan gewerkt om de inleidingen uit te typen en delen zullen ook in het Nederlands worden vertaald.

'NAVO-actie tegen Servië onterecht'

Er was in 1999 geen aanleiding voor de NAVO om luchtaanvallen op Servië te starten. In tegenstelling tot berichten in de media pleegden de Serviërs in Kosovo geen wandaden tegen de Albanese inwoners. In feite werden het Servische leger en de politie steeds geprovoceerd door acties van de KLA, het Albanese bevrijdingsleger voor Kosovo. Dit verklaarde de Duitse kolonel Hartwig, tot medio maart 1999 leider van de EU-waarnemers in Kosovo, gisteren in het proces tegen de Servische leider Milosevic. "Er was een sterk contrast tussen het algemene beeld in de media en de realiteit. In ons gebied zag ik geen Servische misdaden." Volgens de getuigen werden gebeurtenissen uit hun verband gehaald en werd steeds een zwart-wit beeld geschetst. De daders waren altijd de Serviërs, de slachtoffers steeds de Albanezen. Hartwig stelde dat de Servische troepen en politie rustig reageerden op KLA-provocaties. Daarbij hanteerde de KLA een guerrillamethode. (HC, 3-3-2005)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019