Demonstreren in opdracht van Bush


Krantenfusie
Op dezelfde dag dat de NVJ-voorzitter zijn tijd aan het verdoen was voor de Cubaanse ambassade werden 325 journalisten afgedankt.  


 


 

Wil van der Klift

Op vrijdag 18 maart was het weer zover. Amnesty, CNV, Clad-Nederland, Cuba Futuro en Glasnost, zoals altijd hand in hand, NVJ en Pax Christi hielden een demonstratie. Niet tegen de bezetting van Irak, niet tegen de wreedheden op de legerbasis Guantánamo, niet tegen de onmenselijke behandeling van vijf Cubanen in Amerikaanse gevangenissen, niet tegen de grootste ontslaggolf van journalisten ooit, niet tegen de Bolkestein-richtlijn, maar tegen de Cubaanse bevolking.

Ze mochten ook allemaal weer aan de overkant van de Cubaanse ambassade tegen elkaar praten. Zelfs de verhalen in hun toeters waren niet te verstaan. Maar dat hoeft ook niet, want hun praatjes zijn bekend. De groep wordt daarom ook steeds kleiner, het elan is eruit. Ze willen graag dat de Europese Unie doet wat Amerika verlangt met het oog op Cuba. Ze willen dat de sancties van de Europese Unie die nu voorlopig zijn opgeschort, in juni weer worden toegepast en liever nog worden aangescherpt. Ze willen graag dat er minder toeristen naar Cuba gaan, zogenaamd om het Cubaanse volk te helpen, terwijl de bevolking toerisme juist omarmt. Ze willen dat Fidel Castro snel dood gaat, want dan heeft Bush beloofd om "in te grijpen". Ze willen dat Cuba zijn grenzen opengooit voor buitenlandse agenten. Ze steunen lieden in Cuba die met Amerikaans geld - en met geen ander doel dán dat geld - activiteiten tegen de Cubaanse staat organiseren. Ze zeggen dat allemaal te doen voor het Cubaanse volk. Het zullen je vrienden maar zijn!

Wat ze niet weten is dat de grote meerderheid van het Cubaanse volk het vaderland als één man zal verdedigen op het moment dat het land zal worden aangevallen: 'Patria o Muerte' leeft echt op Cuba.

Wat ze maar niet snappen is dat de Cubaanse Revolutie veel sympathisanten kent in Nederland en dat vertegenwoordigers van de vele tientallen solidariteitsgroepen elke keer weer aanwezig zullen zijn om te laten zien dat de Cubaanse Revolutie miljoenen vrienden heeft in de hele wereld. Namens wie spreken Koenders (PvdA), Dittrich (D66) en Ferrier (CDA) eigenlijk? Worden hun soloacties gedragen door de leden van die partijen? Waarschijnlijk niet, want die hebben andere zorgen aan hun hoofd. Hun aanhang is ook zeer beperkt, alleen het rooms-katholieke Pax Christi doet mee, de protestante kerken volgen een veel realistischer koers.

Een dag later vond in Brussel een echte demonstratie plaats, tegen de bezetting van Irak, tegen de Lissabon-dictaten, de Bolkestein-richtlijn en voor het behoud van de sociale rechten en de democratie in Europa. Of de anti-Cubanen daar ook bij waren? Het valt te betwijfelen. Het CNV van Terpstra heeft in ieder geval niet opgeroepen. De CNV-baas geeft interviews in de krant waarin hij de FNV in de rug aanvalt door een lans te breken voor de levensloopregeling, ten koste van het prépensioen. Nog een maandje dan zijn we ook weer van hem af.

Heeft Kees Schaepman (NVJ) al plannen voor een baantje elders? Wat doet zo'n man in Den Haag op 18 maart voor de Cubaanse ambassade, terwijl er op dezelfde dag 325 journalisten op straat worden geschopt?

Vertegenwoordigers van verschillende Cuba-solidariteitsgroepen en leden van NCPN en CJB toonden wederom hun steun aan de Cubaanse Revolutie (Foto Manifest).

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019