Proces tegen Milosevic is een farce

Neil Craig

Het bericht dat de opperrechter in het Milosevicproces tegen Slobodan Milosevic verklaard heeft dat hij geen bewijs op tafel mag leggen van het feit dat de NAVO verantwoordelijk was voor het vluchten van zowel Albanezen als Serviërs gedurende de NAVO-bombardementen omdat 'de NAVO niet terechtstaat' toont aan hoe corrupt deze farce is.

De NAVO staat alleen maar niet terecht omdat de NAVOleden het 'tribunaal' financieren.

In de afgelopen drie jaar heeft de NAVO geen enkel geloofwaardig bewijs naar voren gebracht dat Milosevic' betrokkenheid bij de wreedheden aantoont. De NAVOlanden begonnen de oorlog omdat ze claimden dat hij verantwoordelijk was voor de verdwijning en de vermeende moord op 500.000 Albanezen. Dit bleek een flagrante leugen. Sindsdien heeft de NAVO in een verslag toegegeven dat "het aantal doden niet meer dan 2.100 bedroeg, die in overgrote meerderheid omkwamen tijdens de strijdhandelingen of onze bombardementen."

Het enige massagraf dat daadwerkelijk gevonden is in Kosovo (210 lichamen in Dragodan, in de Britse zone) werd gecreëerd door onze bondgenoten van het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK), terwijl wij er de dienst uitmaakten.

Ook al is het door de NAVO opgerichte 'tribunaal' hopeloos corrupt, toch hebben wij als land, als ondertekenaars van het Handvest van de Verenigde Naties, de plicht om onze burgers die betrokken zijn bij de moord op duizenden mensen voor het gerecht te brengen.

Als het recht niet op iedereen van toepassing is, dan heeft het recht geen waarde meer.

Bron: The Scotsman, Glasgow, 7 maart 2005, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019