Kamer steunt uitzending elitetroepen


Bot kwam z'n instructies bij Rice halen.  

Door Wil van der Klift

Met de stemmen van PvdA, SP en GroenLinks tegen, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de uitzending van mariniers en commando's naar de operatie Enduring Freedom in Afghanistan. Die zullen de komende twee tot drie jaar zeker actief blijven in Afghanistan. Nederland raakt steeds meer betrokken bij de rooftochten van het Amerikaanse imperialisme.

Op dit moment zijn al ruim driehonderd Nederlandse militairen in Afghanistan. Eind deze maand worden de Apache-helikopters die deelnemen aan de veiligheidsmacht ISAF afgelost door F16-gevechtsvliegtuigen. Binnenkort komen daar 165 commando's en mariniers en 85 man luchtmachtpersoneel (met vier transporthelikopters) bij. Bij elkaar dus 550 militairen, betaald door de bevolking.

In zo'n 135 landen zijn 450.000 van de in totaal 1.434.000 Amerikaanse soldaten (dus elke derde in het buitenland) gelegerd. Het Amerikaanse wereldrijk heeft 3 0 0 0 bases verspreid over de wereld en nog eens 2000 tijdelijk of geheim. Om vrede te handhaven? Om de marionettenregering aldaar te steunen in de strijd tegen terrorisme en armoede ? Nog altijd, na jaren van bezetting, is ongeveer 80 procent van de vrouwen analfabeet en sterft één op de vijf kinderen voor de eerste verjaardag. Geweld en straffeloosheid zijn alleen maar toegenomen; de productie van papaver (grondstof voor heroïne) is explosief gegroeid tot niveaus die hoger liggen dan ten tijde van het Taliban-regime.

Welke democratie moet daar worden gebracht? De Amerikaanse democratie-van-de elite? Moet het Amerikaanse morele verval en hun normloosheid overal worden gevestigd? Wil het Westen het geweld in die landen stoppen en helpen bij de opbouw van die landen?

Nee, de troepen zijn daar alleen om de westerse economische en politieke belangen te verdedigen, die van Amerika voorop. Gewoon moderne roofridders dus en niets anders, wat de soldaten er ook zelf van vinden of vertellen. Zijn de Nederlandse soldaten anders of beter? Als je de media moet geloven wel. Hun gedrag zou minder militaristisch zijn. Maar dat verandert niets aan het feit dat ze meedoen aan het vestigen en versterken van het Amerikaanse wereldrijk. Word je als klein land gewoon gedwongen om met je grote sterke 'bondgenoot' mee te doen? Uiteraard niet. De huidige regering echter heeft zich volledig uitgeleverd aan de wil van de Amerikanen.

Balkenende, de Hoop Scheffer, Van Aartsen en de andere hulpjes van het Pentagon doen moedwillig mee in de hoop op gunstige uitgangspunten voor het Nederlandse bedrijfsleven.

En daar zit meteen het volgende probleem. Met wat geluk kunnen sommige ondernemers hun zakken vullen met bloedgeld. Maar wie betaalt dat? De Nederlandse bevolking die toch al aan alle kanten wordt kaalgeplukt.

De kosten voor de militaire uitgaven worden door de bevolking gedragen, de mogelijke inkomsten verdwijnen in de zakken van de ondernemers en bedrijven die wel varen bij de tientallen oorlogen die overal op de wereld plaatsvinden, die het moeten hebben van bezettingen en onderdrukking om hun markten, grondstoffen en goedkope arbeidskrachten zeker te stellen. Geen uitgaven voor militaire avonturen, maar voor lonen en uitkeringen!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019