Fidel sluit met toespraak Internationale Vrouwendag af


Beeld Che Guevara in Villa Clara (Foto Manifest).  

We staan er goed voor

Redactie Buitenland

De Internationale Vrouwendag bracht goed nieuws voor de vrouwen en de Cubanen in het algemeen met zich mee, zo bleek uit de woorden van Fidel Castro tijdens zijn slot-rede ter gelegenheid van deze feestdag op 8 maart. Fidel kondigde maatregelen aan op uiteenlopende gebieden, variërend van verbeteringen in het openbaar vervoer tot een snelle aanpak van de stroomstoringen en andere voorzieningen die direct een positieve uitwerking zullen hebben op het dagelijks leven, de gezondheidszorg en het algemene welzijn. "Tegen Camilo, Che, de kameraden die vielen tijdens de aanval op Moncada en de Granma-expeditie, in de Sierra en in de ondergrondse beweging in de steden (el Llano), in de strijd tegen de dictatuur, tijdens de invasie van de Varkensbaai, in de strijd tegen bandieten in het Escambraygebergte en in de internationale strijd, tegen de mannen en vrouwen die stierven als gevolg van terroristische aanvallen en de misdaden van het imperialisme en tegen de internationale kameraden die met eer overladen werden na de bevrijding van hun bevolkingen waarbij ze bijdroegen aan hun vrijheid en hen verdedigden tegen imperialistische pogingen om hen opnieuw te onderdrukken, tegen al deze mensen kunnen we zeggen: We staan er goed voor", aldus de leider van de Revolutie.

De president benadrukte dat onze bevolking zich op buitengewone wijze meer en meer doet gelden op het toneel van deze chaotische en hopeloze wereld en dat er op elk gebied vooruitgang wordt geboekt, maar dat de strijd die leidt tot deze vooruitgang steeds noodzakelijk blijft.

"We gaan de problemen oplossen", zei hij "door te strijden tegen dwalingen en tegen de afwijkingen, de verwarring en de gevolgen daarvan die zich voordeden tijdens bepaalde perioden, zoals tijdens de uiterst moeilijke 'Speciale Periode', die we nu achter ons laten."

Hij riep de buitengewone rol die de vrouwen tijdens de Revolutie gespeeld hebben in herinnering en zei dat de Revolutie hen meer aanzien verleend had, maar vooral ook dat zij meer aanzien gaven aan de Revolutie die dankzij de vrouwen tot een hoger niveau gebracht is dan elk voorafgaand proces.

Fidel kondigde belangrijk nieuws aan in verband met sommige problemen waarmee de vrouwen te kampen hebben, waaronder de stroomtekorten. Ook maakte hij bekend dat er vanaf april snelkookpannen, rijstkokers, en contactdozen met spanningsbeveiliging verstrekt zullen worden aan de gezinnen.

Daarnaast maakte hij nog meer maatregelen bekend die direct ten goede zullen komen aan de bevolking, zoals de bouw van honderdduizend huizen, de voltooiing van topvoorzieningen in de eerstelijnsgezondheidszorg, een tijdelijke loonsstijging in deze en andere sectoren, en projecten om het landelijke spoorwegnet op te knappen en het busvervoer tussen de verschillende provincies te verbeteren. Hij ging uitgebreid in op andere kwesties, zoals de aandacht voor de individuele arbeidsomstandigheden, de verhouding tussen de marktprijzen en het financieel evenwicht van de Cubaanse munteenheid, op maatregelen die genomen moeten worden om het nationale inkomen te beschermen tegen gangsterpraktijken vanuit de Verenigde Staten, de noodzaak tot het verhogen van de economische efficiëntie en de productie en de exportvergroting van Cuba's producten.

Fidel gaf uitleg over de huidige financiële zekerheid van het land, over de inwisselbaarheid van de converteerbare peso onafhankelijk van de dollar, over de garanties die geboden worden door de verhouding met China en Venezuela en in het kort over de economische onafhankelijkheid waarheen wij op weg zijn.

We begeven ons naar een economische onkwetsbaarheid zonder dat dit op zichzelf een doel was dat wij ons stelden. De dingen die we doen en die waartoe wij gedwongen worden door de blokkade, de bedreigingen en de agressie hebben ons tot deze economische onkwetsbaarheid gebracht en tot het gegeven dat ons land van niemand anders afhankelijk is.

De prijs in mensenlevens van een agressiedaad tegen Cuba zou te hoog zijn voor de VS

De president voorspelde dat de prijs in mensenlevens te hoog zou zijn voor de Verenigde Staten als Washington zou besluiten tot een agressiedaad tegen Cuba en hij bevestigde dat het onmogelijk zou zijn om de Cubaanse hoofdstad te bezetten.

De vorderingen die de Revolutionaire Strijdkrachten geboekt hebben en de ontwikkelde tactieken en methoden zijn indrukwekkend, aldus Fidel, waarbij hij verwees naar het defensieapparaat waarin miljoenen burgers geïntegreerd zijn.

Duizenden Cubaanse vrouwen maken niet alleen deel uit van het reguliere leger, maar ook van milities en andere organisatievormen die post zullen vatten in de loopgraven in het geval van een aanval of een invasie.

'Wij zijn niet bang' zei de leider van de Revolutie, naar aanleiding van de nieuwe bedreigingen die de huidige Amerikaanse regering geuit heeft aan het adres van Cuba, dat al meer dan vier decennia gebukt gaat onder een economische, financiële en diplomatieke blokkade, die onlangs nog verscherpt werd.

De Verenigde Staten zouden de prijs in mensenlevens die een agressiedaad tegen Cuba met zich mee zou brengen niet kunnen opbrengen, zo benadrukte hij. Hij herinnerde aan Vietnam, waar meer dan vijftigduizend Amerikanen het leven lieten. Dit cijfer zou nog aan de lage kant zijn in vergelijking met dat op Cuba, zo voorspelde hij.

Fidel betreurde het feit dat Afro-Amerikanen en Spaanstaligen hun leven geven in opdracht van het Pentagon. Hij noemde hen slachtoffers van het gebrek aan mogelijkheden tot werk en onderwijs, en dat in het machtigste land ter wereld.

In het geval van een invasiepoging op Cubaans grondgebied zouden er elke dag honderden Amerikaanse soldaten sneuvelen, zo voorzag de president, die talrijke ovaties kreeg van de honderden aanwezige Cubaanse vrouwen.

De Cubaanse vrouwen bekrachtigden hun toewijding aan Fidel en het vaderland. Vooral ook herdachten ze Gladys Marín, de leider van de Communistische Partij van Chili die onlangs overleed.

Het evenement werd ook bijgewoond door onder meer het Landelijk Secretariaat en het Landelijk Comité van de Cubaanse Vrouwenfederatie, geleid door Vilma Espín, Heldin van de Republiek Melba Hernández, de moeders en echtgenotes van de vijf Cubaanse patriotten die ten onrechte gevangenzitten in de VS en de leiding van de Communistische Partij, de regering, de Communistische Jeugdliga en maatschappelijke- en studentenorganisaties.

Bron: Granma International, Havana, 9 maart 2005, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019