De mensenrechtenreputatie van de Verenigde Staten

Informatie van de Staatsraad van de Volksrepubliek China


 


 


 

Op 25 februari 2004 bracht het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het Verslag inzake de Mensenrechten over 2003 uit (voortaan 'het verslag'). Net zoals in voorgaande jaren stelt de VS zich op als dé bewaker van de mensenrechten wereldwijd waarbij de mensenrechtensituatie in meer dan 190 landen over de hele wereld, waaronder China, verkeerd weergegeven en bekritiseerd wordt. En zoals gewoonlijk verzuimden de Verenigde Staten in het verslag openheid van zaken te geven over hun eigen aloude nalatigheden en problemen omtrent de mensenrechten. (deel 5)

Vandaar dat wij zoals voorheen de Verenigde Staten moeten helpen om hun reputatie op het gebied van de mensenrechten eer aan te doen.

Amerika is het land dat het vaakst de doodstraf uitspreekt over minderjarige delinquenten en de executies ook uitvoerde. Volgens een verslag dat Amnesty International op 21 januari publiceerde vindt tweederde van de gedocumenteerde executies van jeugdige wetsovertreders al meer dan tien jaar lang in de Verenigde Staten plaats. Sinds 1990 staat het aantal gedocumenteerde executies van minderjarigen wereldwijd op 34, waarvan er 19 plaatsvonden in de Verenigde Staten (AP Londen, 2 januari 2004). Terwijl veel landen wereldwijd de doodstraf voor minderjarigen afschaffen pleiten verschillende Amerikaanse politici voor de verlaging van de leeftijd voor de doodstraf. Het federale hooggerechtshof heeft de leeftijd nu op 16 jaar gesteld. Op het moment zitten er 80 minderjarigen in een dodencel te wachten op hun executie (Prensa Latina Havana, 4 augustus 2003). Van de ontwikkelde landen staat de VS op nummer een als het gaat om kinderen die onder de armoedegrens leven en onderaan voor wat betreft hun levensverwachting (The Guardian, 3 november 2003).

Volgens cijfers van het Amerikaanse Bureau voor Statistiek leeft 10,4 procent van alle Amerikaanse minderjarigen in armoede, gemeten aan een inkomensdefinitie uit 2002. (Poverty : 2002 Highlights, www.census.gov). In totaal gaat het hier om 13 miljoen kinderen (The Guardian, 3 november 2003).

Van alle kinderen kan 11,6 procent zich geen ziektekostenverzekering veroorloven. Kinderen maken een aanzienlijk deel uit van de miljoenen daklozen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Vereniging van Burgemeesters maakte in 2003 bekend dat van alle dakloze gezinnen 40 procent kinderen had, en dat van alle gezinnen die in aanmerking komen voor voedselsubsidies 59 procent tenminste één kind had. Volgens het VN-kinderfonds staat de VS bovenaan de lijst van 27 rijke landen in de wereld als het gaat om het aantal sterfgevallen van kinderen als gevolg van geweld en verwaarlozing (Reuters Genève, 18 september 2003).

De fysieke en geestelijke gezondheid van de minderjarige bevolking wordt bedreigd. Volgens cijfers van de federale overheid lijdt 10 procent van alle kinderen tot 18 jaar aan verschillende vormen van psychische aandoeningen die tot misdaden kunnen leiden. Slechts eenvijfde van hen wordt voorzien van medische behandeling (USA Today, 26 oktober 2003). Het geweld dat in de Amerikaanse media voor het voetlicht gebracht wordt heeft een nadelige uitwerking op minderjarigen. Cijfers tonen aan dat kinderen , voor ze met 18 jaar volwassen worden, al blootgesteld kunnen zijn aan minstens 40.000 moordscènes en 200.000 andere geweldsmisdrijven in de verschillende media. (AP, 5 februari 2004). Ze zijn zo gewend geraakt aan knokpartijen en bloedige moorden dat sommigen het geweld gaan vereren, wat leidt tot meer geweldsmisdrijven in het land.

Kinderen zijn vaak het slachtoffer van seksueel geweld. De laatste jaren zijn er meer en meer schandalen aan het licht gekomen van kinderen die mishandeld en gemolesteerd werden door priesters in de VS. In juni 2003 meldde USA Today dat in de afgelopen 18 maanden van alle 46.000 priesters in de VS er ongeveer 425 geschorst werden vanwege diverse beschuldigingen waaronder het seksueel misbruik van kinderen (USA Today, 17 juni 2003). Volgens andere rapporten werden er in de VS sinds juni 2 0 0 3 tenminste 1000 mensen gearresteerd vanwege seksuele handelingen met betrekking tot kinderen. Van alle aangehoudenen werden er 400 beschuldigd van het maken en verspreiden van kinderporno via Internet.

De ouderen hebben te kampen met vooroordelen en een slechte behandeling, wat geleid heeft tot een stijging van het aantal zelfmoordgevallen. Mensen van boven de 65 maken 13 procent uit van de Amerikaanse bevolking en van alle mensen die zelfmoord pleegden was 19 procent ouder dan 65. Volgens een verslag van Christian Science Monitor pleegden 10,3 op elke 100.000 jongeren tussen de 15 en 24 jaar in 1999 zelfmoord. In de leeftijdscategorie 65+ bedroeg dit aantal 15,9, wat bijna 50 procent hoger is dan het landelijk gemiddelde. Alle cijfers kwamen erop neer dat in 1999 bijna 6000 ouderen in de Verenigde Staten zelfmoord pleegden.

6. Over de schendingen van de mensenrechten in andere landen

De laatste jaren heeft het Amerikaanse beleid in de internationale arena zich laten leiden door unilateralisme, waarbij het land zich te buiten ging aan wereldwijde militaire agressie en grove schendingen van de soevereine rechten van andere landen. Het imago van het land is aangetast door talloze misdaden en schendingen van de mensenrechten in het buitenland.

Van alle landen geven de Verenigde Staten het meeste uit aan wapens en exporteren tevens de meeste wapens. De militaire uitgaven bedroegen in het belastingjaar 2004 400,5 miljard dollar, wat meer is dan de defensiebudgetten van alle andere landen in de wereld bij elkaar opgeteld. Op 25 september 2003 meldde The New York Times dat de export van conventionele wapens door de VS voor 45,5 procent bijdroeg aan de totale wereldwijde wapenhandel, waarmee het land bovenaan stond. Volgens een rapport van het Capitol verkochten de VS voor 8,6 miljard dollar aan conventionele wapens aan ontwikkelingslanden, wat gelijk staat aan 48,6 procent van de wapens die ontwikkelingslanden in 2002 aanschaften.

De Verenigde Staten zijn zeer actief geweest in het dreigen met geweld en het beginnen van oorlogen. Het land staat op nummer 1 als het gaat om grove schendingen van de soevereine rechten van andere landen en de mensenrechten. Sinds de negentiger jaren zijn de Verenigde Staten 40 maal overgegaan tot het gebruik van geweld tegen andere landen. De bekende Amerikaanse journalist en schrijver William Blum schrijft in zijn recentste boek "Rough State: A Guide to the World's Only Superpower", dat de Verenigde Staten sinds 1945 geprobeerd hebben meer dan 40 buitenlandse regeringen omver te werpen en meer dan 30 nationale bewegingen gedwongen hebben, waarbij miljoenen hun leven verloren hebben en nog veel meer mensen in armoede en wanhoop gedompeld werden.

In maart 2003 begonnen de VS zonder toestemming van de Verenigde Naties eenzijdig een oorlog op grote schaal tegen Irak, gebaseerd op de bewering dat Irak massavernietigingswapens zou bezitten. Tijdens buitensporige en lukrake bombardementen op Irak werden veel bommen gegooid op woonwijken, winkelcentra en voertuigen van burgers.

Volgens een artikel in het Britse The Independent van 20 januari 2004 getiteld "George W. Bush and the real state of the Union" kwamen er tijdens de oorlog in Irak tot dan toe 16.000 Irakezen om, onder wie 10.000 burgers. Op 2 april 2003 bombardeerden de Amerikaanse luchtmacht een kraamkliniek in Bagdad die ingericht was door de Rode Halve Maan, een plaatselijke markt en gebouwen die daaraan gelegen waren en geen militaire bestemming hadden. Hierbij werden veel mensen gedood en raakten er minstens 25 gewond. Vijf auto's werden gebombardeerd en de inzittenden verbrandden levend in hun voertuig (zie San Diego Union-Tribune, 5 augustus 2003).

(wordt vervolgd)

People's Daily Online, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019