Zeventiende Congres van de Communistische Partij van Griekenland

Griekse communisten staan voor nieuwe uitdagingen


Grote demonstratie van KKE in Athene op 9 oktober 2004 (Foto KKE)

 

Boudewijn Deckers

De Griekse Communistische Partij (GCP) hield van 9 tot 12 februari in Athene het Zeventiende Congres. Ruim 500 afgevaardigden namen deel plus 400 waarnemers, onder wie 75 delegaties van communistische en arbeiderspartijen en van bevriende anti-imperialistische organisaties. Boudewijn Deckers was er als vertegenwoordiger van de PVDA (België). Wil van der Klift was er namens de NCPN.

Het centrale thema van het Congres was "Voor een sterke partij. Voor het volk, voor het volksfront/de beweging en voor het socialisme". Het Congres moest een evaluatie maken van het partijwerk sinds de reorganisatie, die na de zware crisis van 1991 was doorgevoerd.

Ik wil niet eens een poging doen om in een paar alinea's een samenvatting te maken van de 80 bladzijden Stellingen, de tientallen bladzijden van het Verslag van het Centraal Comité en van de twee grote Resoluties die aan het Congres werden voorgelegd. Ik kan iedereen die Engels leest alleen maar aanraden ze te lezen op de site van de GCP (in het Grieks: KKE) (1).

Het Congres deed een dubbele vaststelling. Aan de ene kant zet de partij met succes haar herstel door sinds 1991. Aan de andere kant beoordeelt ze de vooruitgang als onvoldoende. De partijleiding moet de basisorganisaties helpen om het partijprogramma te assimileren en concreet toe te passen. Daar wil het Congres verbetering in brengen. Temeer omdat Griekenland een nieuwe golf van antibevolkingsmaatregelen verwacht, opgelegd door de Europese Unie. Zal het geheel van de partij erin slagen zich te versterken en bondgenoten te maken in de strijd voor de omverwerping van het kapitalisme? Dat is de invalshoek waarmee het Congres dit probleem benaderde.

Een voorbeeld.

De vakbondsoppositie PAME (Militant Arbeidersfront, opgericht door de GCP) levert heel goed werk, maar toch moet het partijwerk in de fabrieken flink worden verbeterd. Net als elders in Europa hebben ook in Griekenland heel wat traditionele bedrijven de deuren gesloten, zodat de partij zich op andere bedrijven en arbeidersconcentraties moet oriënteren. Het Congres stelt zich tot doel de bedrijfsafdelingen te verjongen, de recrutering te verhogen en de vrouwelijke werknemers en de jongeren een grotere rol te laten spelen. Vooral door de directe eisen van de werkende mensen als uitgangspunt te nemen. Volgens de KKE is het niet voldoende om het imperialisme te analyseren en te bestrijden. Minstens zo belangrijk is het om de socialistische doelen te actualiseren en de socialistische idealen nu al een gezicht te geven, er nu al mee te werken. Mensen willen niet alleen horen waar we tegen zijn, maar vooral welke concrete voorstellen en voorstellingen we hebben voor de (naaste) toekomst.

Heel wat afgevaardigden pleitten voor een verbetering van het politiek werk. De GCP beschikt over een krant genaamd de Rizospastis. Die is een heel stuk verbeterd maar wordt, aldus verschillende afgevaardigden, door te weinig leden gelezen, ook al verkoopt een grote meerderheid van de partij ze elk weekend op een heel actieve manier en is ze verkrijgbaar in de talloze kiosken die het land telt.

De GCP heeft veel om trots op te zijn: ze heeft niet alleen Rizospastis maar ook een eigen radiozender, 'radio 902', die dag en nacht in heel Griekenland te beluisteren is. Bovendien heeft ze een tv-zender met dezelfde naam die plaatselijk (rond Athene) te zien is. Ook hier wil het Congres dat de tv meer tegemoetkomt aan de mogelijkheden. In Manifest zullen we de komende periode proberen aspecten van het Zeventiende Congres te bespreken. Er staat de Griekse communisten de komende jaren een heleboel uitdagingen te wachten...

1. De vertaling bestaat nog maar alleen in het Engels: http://www.kke.gr/kke_en.html

Het verslag van B.D. is hier en daar aangevuld door WvdK.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019