Cuba beschuldigt Verenigde Naties:

Mensenrechtencommissie meet met twee maten


NCPN-delegatie bezocht kortgeleden basisschool in Sancti Espiritu / Cuba. Zelfs de kinderen begrijpen de noodzaak van de verdediging van de revolutie (Foto Manifest).  

Redactie buitenland

Cuba verklaarde vandaag dat het geen medewerking zou geven aan een onderzoek van de VN naar schendingen van mensenrechten in de communistische staat; in plaats daarvan werd opgeroepen tot een onderzoek in de VSgevangenis Guantánamo Bay.

In een toespraak tot de VN-commissie mensenrechten zei Filipe Perez Roque, minister van Buitenlandse Zaken, dat het in Genève gevestigde instituut er geen moment aan dacht om kritiek te leveren op de Verenigde Staten vanwege de ernstige, openlijke en systematische schendingen van de mensenrechten in Guantan ámo, een VSmarinebasis op het Caribische eiland.

"Zij (de commissie) stemt in met straffeloosheid voor grootmachten. Haar handen zijn gebonden", verklaarde Perez Roque op de jaarlijkse zes weken durende conferentie die wereldwijd het respect voor mensenrechten beoordeelt. "De mensenrechtencommissie ... weerspiegelt de onrechtvaardige en ongelijke wereld waarin wij leven", voegde hij eraantoe.

Mensenrechtenactivisten hebben de VS beschuldigd wegens schending van internationale normen met betrekking tot hun behandeling van gedetineerden in Guantánamo, waar zo'n 500 mensen vastgehouden worden op verdenking van banden met Al Qaeda en andere militante islamitische groeperingen. Sommige gedetineerden worden al drie jaar of langer vastgehouden zonder proces.

"Wij zullen geen medewerking geven aan de vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris of instemmen met de onderliggende valse resolutie", zei Perez Roque, daarmee doelend op het besluit van de commissie om aan de Hoge Commissaris van de VN te vragen een speciale onderzoeker te benoemen.

De Franse magistraat Christine Chanet werd begin 2003 op deze post benoemd, maar Havana heeft haar bezoek geweigerd. "Waarom wordt zo'n vooraanstaand jurist niet benoemd als speciale vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris op de marinebasis Guantánamo?" is de vraag van Perez Roque. "Omdat je zoiets niet kunt maken. Immers, hier gaat het om schendingen van mensenrechten begaan door de VS en zij staan boven de wet".

Vorig jaar lanceerde Havana een tegenzet door op te roepen tot het bekritiseren van Washington over Guantánamo. Wegens gebrek aan steun werd die oproep ingetrokken. Diplomaten zeggen dat het niet duidelijk is of Havana het dit jaar opnieuw wil proberen.

Bron, Reuter, Genève, 16 maart 2005, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019