Demonstreer massaal tegen Bush op 7/8 mei


 

De Amerikaanse president George Bush zal in het weekeinde van 7 en 8 mei vermoedelijk het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten en de stad Maastricht bezoeken. Een bezoek van deze president op het moment dat Nederland de bevrijding van het Duitse fascisme, zestig jaar geleden, viert is een pure provocatie. De NCPN roept op tot een brede demonstratie. Geen fascisme, geen Bush!

Het is de bedoeling dat Bush en zijn naaste medewerkers van zaterdag 7 op zondag 8 mei in Chateau St. Gerlach in Valkenburg logeren, dat vanwege de solitaire ligging heel goed te beveiligen is. De Nederlandse tussenstop van de president zou de vriendschappelijke band tussen Amerika en Nederland extra moeten benadrukken. Die zogenaamde vriendschap wordt door grote delen van de bevolking helemaal niet gedragen. Yankee Bush, go home.

Het bezoek van Bush en de aanleiding: het einde van WO II en de val van het Duitse fascisme, maakt het mogelijk om het brede verzet in ons land tegen de reactionaire politiek van Bush aan de kaak te stellen. Centraal zouden de waarden moeten staan waarvoor velen hun leven hebben gegeven in WO II: de strijd tegen het fascisme. De sterke overeenkomst met de reactionaire, fundamentalistische politiek van Bush die gericht is op het vestigen van de Amerikaanse hegemonie overal op de wereld, met de Duitse pogingen om een wereldrijk te stichten springen in het oog. Bovendien moeten we ons verzetten tegen de pogingen in Nederland, door de heersende groepen, om de geschiedenis van het verloop van de Tweede Wereldoorlog te herschrijven en zelfs te stelen. De 'Bernhardisering'van de viering, bedoeld om de rol van communisten in het verzet en de beslissende bijdrage van het Rode Leger aan de overwinning weg te poetsen moet worden gestopt. Het zijn pogingen om het vrijheidsbegrip uit te hollen en het begrip 'democratie' eenzijdig in te vullen als 'westerse democratie'. Tegelijkertijd worden overal de burgerrechten uitgehold. Maar duizenden mensen in ons land willen geen verdergaande Amerikanisering van onze samenleving. Zij willen geen homohaat, geen doodstraf, geen racisme, vreemdelingenhaat, geen verbod op abortus, geen roofoorlogen, geen onnodige hongersnood voor miljoenen onschuldige kinderen.

Een aantal overeenkomsten tussen toen en nu vallen op:

  1. de verholen hoop van kapitaalgroepen dat de Nazi's de USSR zouden vernietigen zie je ook nu terug in de pogingen van het neoliberalsime en de kliek rond Bush, in hun streven Europa - en in het bijzonder Nederland - mee te trekken in hun interventie-avonturen. De Nederlandse vredesbeweging moet van zich laten horen;
  2. de strijd van Bush tegen 'abortus' en andere verworvenheden van de bevolking. Bush gaat uit van een uiterst conservatief, religieus-fundamentalistisch programma, dat haaks staat op emancipatiebewegingen die strijden tegen bevoogding en voor eigen verantwoordelijkheid. Hier ligt een kans de demonstratie te verbreden naar de vrouwenbeweging, de homobeweging en andere progressieve groepen;
  3. de strijd van Bush tegen zelfbeslissingsrecht en voor bevoogding in kwesties van euthanasie: verbreding van de beweging naar deze ethische groepen (kwestie Terri Sciavo), maakt dat alle progressieven zich kunnen aansluiten bij de anti-Bush betoging;
  4. de politiek van Bush om de sociale zekerheid in de VS af te breken, met neoliberale parallellen naar Europa maakt verbreding mogelijk naar sociale actiegroepen, zoals KeerhetTij, werklozen- en WAO-belangenverenigingen voor handhaving en uitbreiding sociale zekerheid;
  5. de politiek van Bush om het onderwijs in de VS te privatiseren en onbetaalbaar te maken, met neoliberale parallellen in Europa en Nederland: verbreding naar scholieren en studentenbeweging;
  6. de politiek van Bush om de gezondheidszorg te liberaliseren met neoliberale parallellen in Europa en Nederland: verbreding naar patiëntenvereniging en werkers in de gezondheidszorg;
  7. milieu idem, enz.

Het is kort dag, er kan dan ook niet worden uitgegaan van vele tienduizenden demonstranten, maar dat kan en moet wél de inzet zijn. Een duidelijk protest tegen de hypocrisie waarmee 'onze' doden uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht door de mensen die duizenden doden in Irak en Afghanistan op hun geweten hebben, is nodig. De NCPN ondersteunt deze stellingname vanuit de coördinatiegroep van het Platform tegen de 'Nieuwe oorlog' volledig. Het feit dat de herdenking ook wordt aangegrepen voor een overleg tussen de Nederlandse en de Amerikaanse regering over verdergaande samenwerking bij toekomstige militaire operaties onderstreept de urgentie van een inhoudelijk gemotiveerd protest. Het ligt voor de hand om dit protest als Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' te gaan trekken, ondersteund door andere organisaties en samenwerkingsverbanden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019