Lente niet in zicht op Duitse arbeidsmarkt

Marcel de Jong (*)

De werkloosheid blijft in Duitsland op een hoog niveau: 5.176.000 mensen zijn zonder werk. Schuld aan dit aanhoudend hoge aantal - het had toch eigenlijk moeten zakken door "Hartz IV" en al die andere maatregelen - is volgens het Duitse Arbeidsbureau (BA) de lange strenge winter.

Maar ook Hartz IV behoort tot de boosdoeners. Slechts tien- tot twintigduizend mensen zijn nieuw in de bijstand en worden dus niet meer als werkloos beschouwd. Sinds de werklozenuitkering voor langdurig werklozen op hetzelfde niveau is gezakt als de bijstand, maakt het voor niemand meer uit welke uitkering men ontvangt. Je krijgt immers toch niets meer extra. Sinds het begin van het jaar zijn 380.000 mensen uit de bijstand naar het BA "verhuisd".

Het aantal werklozen daalde van februari tot maart in het westen van Duitsland met 25.000 tot 3.396.000, in het oosten met 16.000 tot 1.780.000 mensen. Landelijk is dat 12,5 procent. Volgens de onderdirecteur van het BA, Heinrich Alt, is een heropleving op de arbeidsmarkt onwaarschijnlijk als de economie niet verder dan de door de bondsregering beoogde 1,6 procent stijgt.

Lagelonensector van de arbeidsmarkt groeit

Vooral de katholieke hulporganisatie Caritas trekt profijt uit de door Hartz IV nieuw gecreëerde lagelonensector. De nieuwe wet verplicht de langdurig werklozen tot acceptatie van ieder werk voor één euro per uur. Eigenlijk zou het alleen om laag gekwalificeerde extra banen gaan, maar ook de hulpdiensten kijken een gegeven paard niet in de bek.

Vooral in de gezondheids- en sociale sector wil Caritas met behulp van 15 agentschappen ervoor zorgen om nieuwe banen voor langdurig werklozen te creëren.

De één-euro-baners zijn voor de hulpdiensten nóg goedkoper dan de tot nu toe ingezette 'vervangende dienstplichtigen' omdat de instantie die werklozen voor één euro in dienst neemt niet alleen diens arbeidskracht krijgt, maar nog enkele honderden euro's van het BA.

(*) Op basis van berichten in 'junge Welt' 1 april jl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019