Nederlandse hondentrouw schadelijk voor het land


 

Redactie binnenland

Het kabinet Balkenende is het beste jongetje van de klas. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Clifford M. Sobel, toonde zich dan ook eind vorige maand in een toespraak uiterst opgetogen over de bijzondere samenwerking die het kabinet-Balkenende tot stand heeft gebracht met de regering-Bush.

Hij verwees uiteraard naar de Nederlandse bijdrage aan de militaire bezetting in Irak en noemde nog enkele volgens hem opmerkelijke wapenfeiten op het gebied van niet-militaire samenwerking en besloot zijn verhaal met de oproep: wees onze partner. De Amerikanen kunnen tevreden zijn, want het kabinet heeft inmiddels ingestemd met een missie van Nederlandse militairen in Afghanistan.

Inmiddels is bekend geworden dat Washington met Den Haag wil praten over de rol die de Nederlandse krijgsmacht kan spelen bij nieuwe militaire operaties waar dan ook in de wereld. Van de bijdrage van de 250 speciaal getrainde Nederlandse militairen in Afghanistan kan niet gezegd worden dat zij onmisbaar is. Het aandeel valt hoogstwaarschijnlijk in het niet bij de aanwezigheid van de duizenden getrainde Amerikaanse soldaten. Het lijkt er daarom eerder op dat in een tijd waarin de Amerikanen met heel veel moeite moeten hengelen naar bondgenoten bij hun aanpak van de bestrijding van het terrorisme, de Nederlandse bijdrage vooral symbolische betekenis heeft.

Den Haag moet niet op het Amerikaanse verzoek ingaan. De strategie van de Amerikanen bepalen zij zelf en is bedoeld om hun eigen belangen te dienen. Nederlandse militairen zijn alleen goed genoeg om de Amerikanen daarbij hand- en spandiensten te verlenen. De aanpak van de VS wordt in grote delen van de wereld ter discussie gesteld. De Amerikaanse militaire aanpak wordt alom afgewezen en slechts morrend en onder grote druk getolereerd. De hondentrouw van Nederland maakt ons land een slaafse volgeling van dit wanbeleid. De Nederlandse belastingbetaler wordt opgescheept met de lasten om de Amerikaanse belangen te dienen. Alle troepen terug, onmiddellijk. Sociale verworvenheden verdedigen, militaire uitgaven omlaag.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019