Herdenking op 4 mei en 5 mei-viering steeds meer ontluisterd

De Russische bevolking hield in Moskou stand


Vlaggen met de beeltenis van Lenin tijdens de grote parade in Moskou op 8 mei jl.

 


 

Wil van der Klift

Het vindt al jaren geniepig sluipenderwijs plaats. Langzaam maar zeker gaat de herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei niet meer om de slachtoffers - soldaten, burgers, verzetsmensen - van het fascisme. Het gaat niet meer om de mensen die hun leven lieten onder het fascistische regime in Duitsland (en Italië en Japan). Het gaat niet meer om soldaten en verzetshelden die dit kwaad bestreden. Het gaat niet meer om de miljoenen onschuldige burgers die in die periode omkwamen. Het gaat steeds meer een militaristische show en plat volksvermaak worden. Op grote schaal worden pogingen gedaan om de geschiedenis te herschrijven, te vervalsen.

In een ANP-bericht stond deze 'omwenteling' als volgt beschreven: "In heel Nederland zijn woensdag om 20.00 uur met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog, latere oorlogshandelingen en vredesmissies. Het was de zestigste keer dat werd stilgestaan bij degenen die het leven lieten." De soldaten die in Indonesië huis hebben gehouden, die meededen aan de gruwelijke Koreaanse oorlog, die worden ingezet tegen de Iraakse en Afghaanse bevolking en daar het leven lieten, worden op één lijn gezet met de verdedigers van de vrijheid en de miljoenen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Het is schandalig!

Balkenende vindt dat de mensen de oorlogservaringen niet moeten vergeten en moeten doorvertellen aan volgende generaties. "Laten we luisteren naar al die verschillende verhalen", aldus de minister-president. "Ons erin verdiepen. Laten we ze doorgeven. Want zij helpen ons. Door die verhalen voelen we in ons hart en in onze ziel: dit nooit meer."

Waar haalt het ministertje de euvele moed vandaan? Hoe durft deze verantwoordelijke voor de aanwezigheid van Nederlandse troepen in Afghanistan en Irak te zeggen "dit nooit meer"? Waar haalt hij de morele moed vandaan om de linkse slogan "nooit meer oorlog" te bekladden met zijn hypocriete lege woorden?

Ook bevrijdingsdag wordt verkleurd

Dit jaar stonden de culturele aspecten van vrijheid centraal onder het motto 'Vrijheid delen is de kunst'. Juist in het jaar dat we de bevrijding van het Duitse juk, zestig jaar geleden, herdenken, kozen de beleidsmakers voor een nietzeggend thema, in een nieuwe poging om de herdenking om te vormen in een algemeen volksvermaak, ontdaan van zijn historische wortels.

De geschiedvervalsing gebeurt al bij de jeugd, getuige de hierna volgende schaamteloze verdraaiingen van school-tv, weekjounaal. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst!

Over het verzet: "Steeds meer Nederlanders gaan zich verzetten tegen de Duitse bezetters. Soms doen ze dat alleen, soms in groepjes. Het verzet werkt altijd in het geheim. Wat doet het verzet dan precies? Nou, ze proberen vooral heel lastig te zijn voor de Duitse bezetters. Zo prikken ze bijvoorbeeld de banden lek van Duitse auto's. Of ze vervalsten paspoorten. Maar ze vermoorden ook Duitse soldaten. Heel gevaarlijk natuurlijk. Er worden dan ook heel veel mensen van het verzet opgepakt en ter dood veroordeeld."

Over de Februaristaking: "De Nederlanders worden steeds bozer op de Duitse bezetters. Op 25 januari 1941 hebben veel Nederlanders er genoeg van. Zevinden de maatregelen tegen de joden belachelijk. In Amsterdam en omstreken legt bijna iedereen het werk neer uit protest. Veel mensen gaan staken. Er rijden geen trams meer en veel bedrijven en winkels gaan dicht. De Duitse bezetters zijn verrast. Het is de eerste keer in de oorlog dat er zo openlijk tegen de Duitse maatregelen wordt geprotesteerd."

Over de illegale pers: "Het Parool is een verboden krant. De makers van Het Parool zijn het niet eens met de Duitse bezetters. Ze willen alles drukken wat de Duitse bezetters maar kon schaden. Steeds meer mensen willen de krant hebben. In 1944 kochten wel 60.000 mensen de krant. Doordat er steeds meer mensen werken, wordt het werk gevaarlijker. Bij de eerste rechtszaak tegen mensen van Het Parool worden ruim 10 mensen ter dood veroordeeld en doodgeschoten. Anderen moeten naar een concentratiekamp. De meesten overleven dat niet."

In al deze gevallen wordt heel bewust het georganiseerde verzet en de rol van de communisten stelselmatig verzwegen. Maar het waren honderden leden van de CPN die, daartoe opgeroepen door hun partijleiding, op 25 februari 1941 de beroemde Februaristaking organiseerden en duizenden CPN'ers die gedurende WO II door de nazi's zijn opgepakt wegens het illegaal verspreiden van de Waarheid en het plegen van illegale verzetsactiviteiten. Als die jongeren zich dat later toch gaan realiseren, zullen ze beginnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de media en informatie in dit land.

Bush' bezoek aan Nederland

Balkenende bedankte de geallieerden voor hun rol bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog maar wees niet op de doorslaggevende rol van het Rode Leger. Wel dankte hij Amerika voor de hulp bij de wederopbouw van Europa. Dit sprookje wordt steeds meer opgeblazen. De Marshall-hulp was een lening die tot op de cent met rente moest worden terugbetaald. De Nederlandse bevolking heeft ons land, door zeer hard zwoegen weer opgebouwd. Daar zou Balkenende ook op hebben moeten wijzen. Balkenende vergeleek het huidige terrorisme met de terreur van Nazi-Duitsland en riep op om waakzaam te blijven tegen terrorisme, antisemitisme en tirannie, niet tegen het fascisme! Bush mocht er nog een schepje bovenop doen door alleen stil te staan bij de duizenden Amerikanen die sneuvelden in de strijd tegen de nazi's. Waarna hij de geschiedenis volledig op zijn kop zette door te stellen dat hún enorme offer ervoor heeft gezorgd dat volgende generaties in vrijheid konden opgroeien. Zijn schoothondjes in de Nederlandse regering applaudiseerden uiteraard alleen maar braaf. Zij zijn bereid de Vaderlandse geschiedenis in de uitverkoop te doen voor een schouderklopje van Bush.

Herdenkingsparade Rode Plein

Staatshoofden en regeringsleiders hebben op maandag 8 mei op het Rode Plein in Moskou officieel het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa herdacht. Onder druk van de sterke beweging onder de Russische bevolking voor het herstel van Sovjet-waarden en het gezonde collectieve geheugen in Rusland heeft president Poetin het niet aangedurfd om de geschiedenis te herschrijven. De militaire parade op het centrale plein in de Russische hoofdstad compleet met rode vlaggen, hamers en sikkels en beeltenissen van Lenin en in de straten erom heen ook van Stalin, was een eerbetoon aan het Rode leger, de belangrijkste kracht in het bondgenootschap dat het Hitler-monster versloeg. Meer dan 7000 militairen en 2500 Russische veteranen uit de Tweede Wereldoorlog namen deel aan de parade, deels in uniformen van het Rode Leger van destijds. Voor het mausoleum van de stichter van de Sovjet-Unie, Lenin, namen naast president Poetin president Bush, VN-topman Annan, de Chinese president Hu Jintao en anderen het defilé af. Poetin sprak over de lessen die uit het bloedigste conflict in de geschiedenis getrokken moetenworden: "De lessen van de oorlog zijn een waarschuwing dat onverschilligheid, inschikkelijkheid en medeplichtigheid aan geweld onvermijdelijk leiden tot verschrikkelijke tragedies op wereldschaal". En dat staat haaks op het geleuter van Balkenende.

De Russische president benadrukte terecht dat de Sovjet-Unie en haar burgers de zwaarste offers hadden gebracht en uiteindelijk de doorslag gaven. Bijna 27 miljoen Russen overleefden het conflict niet! "Door de bevrijding van Europa en de slag om Berlijn bracht het Rode leger de oorlog tot een succesvol einde", bracht hij in herinnering. De pogingen om de geschiedenis te vervalsen en te herschrijven, liepen in Moskou voorlopig nog spaak door de kracht van herinnering aan de waarheid in het huidige Rusland. De NCPN zal er alles aan doen om de geschiedvervalsing in Nederland te stoppen en de herinnering aan de opofferingen van de duizenden communisten die streden tegen het monsterlijke gedrocht met de naam fascisme, hoog te houden. Nooit meer fascisme!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019