Stop Bush in Limburg

Lambert Bollen (*)

Op zaterdag 7 mei 2005 werd, zoals aangekondigd in Manifest nummer 9, een manifestatie en demonstratie in Maastricht gehouden, georganiseerd door het comité 'Stop Bush in Limburg'.

De demonstratie en de komst van president Bush naar Zuid-Limburg hebben een enorm beveiligingsapparaat in werking gezet, zoals we dat in deze regio nog nooit hebben meegemaakt.

President Bush moest in Limburg beschermd worden

Drieduizend soldaten, marechaussees en politie werden in stelling gezet om de 'machtigste man' van de wereld te beschermen. Behalve dat dit de Nederlandse belastingbetalers miljoenen euro's gaat kosten, laten de burgemeesters van drie gemeentes in Limburg waar Bush vertoefde en de Nederlandse regering zich onder druk zetten door de Amerikaanse regering om dit op deze manier te organiseren. Zij deden mee aan deze show van de angst voor (islamitische) terroristen.

Bush heeft dit nodig voor zijn thuisfront, maar deze angst voor het terrorisme wordt ook steeds meer gemeengoed in de politiek van de Nederlandse regering en andere gezagsdragers. Angst zaaien is een goede aanleiding om meer burgerrechten af te nemen, om meer te bewapenen, om mee te doen aan "vredesoperaties", kortom een rechtse politiek door te voeren.

Burgerrechten

Dat de burgerrechten met voeten werden getreden, begon al bij de aanvang van de manifestatie op zaterdag 7 mei in Maastricht. Het was onduidelijk of deze nog doorgang kon hebben, omdat de politie spandoeken e.d. met teksten die zij afkeurenswaardig vond in beslag wilde nemen. Als de politie hiertoe zou overgaan zou de organisatie van de manifestatie deze afblazen, omdat de aanwezigen dan in hun vrijheid van meningsuiting zouden worden belemmerd en de gevolgen voor de politie en voornamelijk hun gezagvoerder burgemeester Leers van Maastricht zouden zijn. Op het laatste moment werd besloten de spandoeken met rust te laten. Na de manifestatie werd er een demonstratie gehouden waarbij de deelnemers door de politie gefilmd en gefotografeerd werden. Dit had weer tot gevolg dat vier mensen die genodigd waren voor de herdenking op de begraafplaats in Margraten op zondag 8 mei en meegelopen hadden in de demonstratie de toegang geweigerd werd tot het kerkhof.

Terwijl Amerikaanse soldaten hun leven geven in Irak voor hun Amerikaanse president die vier jaar geleden een oorlog is begonnen tegen het (moslim)terrorisme, zorgt deze president ervoor dat niemand een kans krijgt om zonder voorafgaande controle in zijn buurt te komen. Iedereen is een potentiële terrorist.

Demonstratie

De 300 demonstranten lieten duidelijk blijken dat ze het niet eens waren met de politiek van de regering Bush en dat deze niets te zoeken had bij de herdenking van de gevallen Amerikaanse soldaten op de begraafplaats in Margraten. Het beste werd dit verwoord door de toespraak van Huup Peters van het Maastrichts Vredesplatform.

(*) NCPN-Limburg

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019