Bolton hoort niet thuis in de VN


Bolten en Rice uit hetzelfde verrotte hout gesneden.  


 


Demonstratie in Brussel: 'Steun de As van het Verzet!'  

Walter Lippmann

Het artikel over de Koreaanse uitspraken van Bolton is een belangrijke verklaring voor het gevecht rond de benoeming van John Bolton [tot ambassadeur bij de Verenigde Naties, noot red.], waarbij zich onder de tegenstanders van zijn benoeming opvallend veel mede-Republikeinen en Conservatieven bevinden.

Bolton's uitspraken over Noord-Korea en zijn uitspraken over Cuba hebben één overeenkomst: de feiten worden verdraaid, zodat ze beter aansluiten bij Bolton's buitensporig conflictueuze en agressieve ideologische standpunten. De regering Bush handelt op dezelfde manier.

Gezien de unilaterale benadering die de VS volgen in hun buitenlandse politiek, ten opzichte van de hele wereld, en de steeds grotere belangen die op het spel staan, zou een nederlaag, als Bolton niet benoemd wordt, een belangrijke, duidelijke stap betekenen in het beteugelen van het gedrag van de regering Bush (en andersom, red. Manifest). Media over de hele wereld beginnen dat nu steeds meer in te zien.

Zie bijvoorbeeld een artikel van Sidney Blumenthal, adviseur van Clinton, in de Guardian, dat de hele wereld is overgegaan. Het is opnieuw gedrukt in de Granma International van Cuba: http://www.granma.cu/ingles/2005/mayo/mar3/19revancha.html.

Op de volgende site vind je de speech van Bolton uit 2003, gepubliceerd op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken van de VS: http://www.state.gov/t/us/rm/23028.htm.

Bron: CubaNews, 4 mei 2005, vertaling J. Bernaven.

Speech over Korea achtervolgt Bolton

Yochi J. Dreazen

Beoogd kandidaat voor de VN, Bolton, beweert dat zijn uitspraken, gedaan tijdens een hoorzitting, verkeerd zijn geïnterpreteerd. Tien dagen voor de stemming over de beoogde benoeming van John R. Bolton als VN-ambassadeur, wordt deze stemming overschaduwd door een slepend geschil over zijn controversiële speech over Noord-Korea en door een verhitte discussie met een hooggeplaatste, mede-Republikein en functionaris van de regering Bush.

Onderminister van Buitenlandse Zaken Bolton beweerde vorige maand, tijdens een hoorzitting met betrekking tot zijn voordracht voor de VN, dat de voormalig VS-ambassadeur in Zuid-Korea, Thomas Hubbard, Bolton's speech in juli 2003, waarin hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Il aanklaagde, had goedgekeurd en hem later zelfs had bedankt voor de speech. Hubbard vertelde de commissie [van de senaat] echter het tegenovergestelde, namelijk dat hij het volledig oneens was met de teneur van de speech en dat hij Bolton had gevraagd een toontje lager te zingen.

"Het is op zijn minst misleidend te beweren dat ik hem geprezen zou hebben voor de speech", zei Hubbard een maand geleden tegen Republikeinse commissieleden in een verhoor achter gesloten deuren, volgens een samenvattingvan dit verhoor in The Wall Street Journal. "Ik was het niet eens met de toon van de speech."

De onenigheid tussen de twee mannen illustreert een van de meest ongebruikelijke aspecten van de voortdurende strijd over Bolton: vrijwel alle huidige en voormalige regeringsvertegenwoordigers met ernstige beschuldigingen aan zijn adres zijn mede-Republikeinen, waarvan velen zichzelf beschrijven als onwrikbare Conservatieven en krachtige aanhangers van president Bush.

Buigen of barsten?

Dat onderstreept vervolgens de belangrijkste vraag die opdoemt met betrekking tot de benoemingsstrijd, tijdens de laatste dagen voorafgaand aan de stemming van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen over de benoeming, onder voorbehoud gepland op donderdag 12 mei. Die vraag luidt: zullen aarzelende Republikeinse wetgevers hun bedenkingen over Bolton inslikken en zich conformeren aan de uitgesproken eis van het Witte Huis dat hij wordt benoemd, of zullen zij er juist voor kiezen om te luisteren naar de bezwaren die worden geuit door Republikeinse functionarissen, zoals Hubbard?

Keuze Bolton naar Senaat

De benoeming van John Bolton tot VN-ambassadeur gaat naar de senaat. Dat heeft de senaatscommissie voor buitenlandse zaken gisteren besloten. Bevestiging lijkt daarmee bezegeld. Tijdens de beslissende zitting liep president Bush politieke averij op. Republikeins senator George Voinovich uit Ohio maakte in scherpe bewoordingen duidelijk dat hij Bolton volstrekt ongeschikt acht. Hij liet er evenwel op volgen dat Bush er recht op heeft dat zijn man door de voltallige senaat wordt beoordeeld. Dat betekent dat de Democraten hebben gefaald in hun opzet om Bolton te laten stranden in de commissie. Bush moet het in de senaat stellen zonder commissie-aanbeveling. (FD, 13-5-2005)

Hubbard, die nu advocaat is in een private praktijk in Washington, bevestigde de details met betrekking tot de discussie met Bolton via e-mails aan de Wall Street Journal. Bolton heeft alle onderzoeken door de media laten verbieden, zolang er nog geen definitief besluit over zijn benoeming is genomen.

Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben een brief vrijgegeven die de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, in augustus 2003 aan een Republikeinse senator stuurde. Powell schreef in die brief dat de speech van Bolton "binnen het ministerie volledig was goedgekeurd" en "in overeenstemming was met de regeringspolitiek".

De reden voor de opwinding over de 'Korea speech' van Bolton is een van de vele vragen die aan de orde zijn met betrekking tot zijn beoogde benoeming. Aanvankelijk ging het in de discussie voornamelijk over zijn uitgesproken kritiek op de VN, maar gaandeweg is het uitgemond in een meer algemeen onderzoek naar zijn temperament en zijn neiging, naar verluid, om veiligheidsonderzoeken te overdrijven en ambtenaren lager in rang dan hij te straffen als zij aan hem twijfelden.

Hubbard werd de afgelopen dagen ondervraagd door medewerkers van beide partijen. In een eerder verhoor door Republikeinse ambtenaren schetste hij een beeld van Bolton en zijn controversiële speech van 2003, dat haaks stond opde manier waarop Bolton het beschreef tijdens een hoorzitting op 12 april.

Speech in Seoul

Het draait allemaal om een belangrijke speech die Bolton hield in Seoul, tijdens een driedaags bezoek aan Azië, op 31 juli 2003. Het bezoek was bedoeld om steun te krijgen voor multilaterale overleggen, om Noord-Korea ervan te overtuigen te stoppen met het kernwapenprogramma. In een vernietigende en ongebruikelijk persoonlijke speech, in het Oost-Azië Instituut, werd Kim Jong Il door Bolton afgeschilderd als een 'tirannieke dictator', die zijn land had veranderd in een 'helse nachtmerrie'. Bolton bekritiseerde de Noord-Koreaanse leider daarbij 41 keer in een speech van 25 minuten.

Tijdens de hoorzitting over zijn mogelijke benoeming verklaarde Bolton dat de speech was goedgekeurd door de juiste ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat Hubbard hem had geprezen voor het houden van de speech. "Hartelijk bedankt voor die speech, John. Die zal ons goed van pas komen hier." Bolton verklaarde onder ede dat Hubbard dat tegen hem gezegd heeft.

Andere interpretatie

Maar dat is niet zoals Hubbard zich de gang van zaken herinnert. Hij liet geen tijd verloren gaan en nam snel contact op met comissieleden en later met senator Lincoln Chafee van Rhode Island en een assistent van senator Chuck Hagel van Nebraska, twee van de leden uit het Republikeinse kamp die het meest kritisch staan tegenover Bolton, om hem ervan te beschuldigen dat hij een onjuist beeld heeft geschetst van de betrokkenheid bij en de reactie van Hubbard op de speech.

Hubbard vertelde de commissieleden dat hij aan Bolton had gevraagd om de speech wat af te zwakken, omdat de speech werd gehouden tijdens een zeer kritische fase in de onderhandelingen met Noord-Korea, maar hij werd weggewuifd. Vervolgens vroeg Hubbard aan Bolton om een paar kleine feitelijke correcties en wat woordwijzigingen aan te brengen, om het geheel wat acceptabeler te maken voor de Zuid-Koreanen. Toen deze wijzigingen waren doorgevoerd heeft Hubbard volgens eigen zeggen tegen Bolton gezegd: "Bedankt John, voor de wijzigingen in de speech, die zullen ons zeker helpen in Zuid-Korea."

Hubbard zei tegen de onderzoekers dat het niet zijn bedoeling was Bolton ervan te beschuldigen de feiten in de speech opzettelijk te hebben verdraaid en dat Bolton de reden voor het uiten van zijn dankbaarheid na de speech best verkeerd begrepen zou kunnen hebben. Maar hij zei ook dat Bolton absoluut wist dat zij beiden volledig van mening verschilden over hoe om te gaan met Kim Jong Il en dat het onjuist was om iets anders te beweren.

Op de persoon spelen

Volgens de getuigenis van Hubbard was een deel van de vijandigheid van Bolton ook tegen Hubbard zelf gericht. Toen het Hubbard niet gelukt was om een ontmoeting te organiseren tussen de Zuid-Koreaanse president en Bolton, weigerde de laatste om na zijn aankomst in Seoul naar de ambassade te komen. Ook hing hij midden in een telefoongesprek op, tijdens zijn rit vanaf het vliegveld, en liet hij een diner afgelasten dat op verzoek van zijn medewerkers was georganiseerd met Zuid-Koreaanse academici. Bolton "ergerde zich duidelijk aan mij", vertelde Hubbard de onderzoekers.

Bron: Wall Street Journal, 4 mei 2005, vertaling J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019