Bij bezoek Bush aan Nederland

TV-programma onthult banden familie-Bush met nazi-Duitsland


De familie Bush werd rijk door banden met de nazi's en de oliemaffia. Ze gaan over lijken en zijn bereid troepen naar Den Haag te sturen om Amerikaanse burgers te 'bevrijden' die terecht moeten staan voor het Internationaal Strafhof. Dit soort lieden maakt alles krom wat recht is. Zij weten niet meer beter en zijn daarom levensgevaarlijk.  

Foto: De Netwerk-redactie had erg veel angst voor de reactie van de Amerikaanse ambassade en van de verordening geen bevriend staatshoofd te beledigen. Peter Mertens

Het weekend van 7 en 8 mei eerde president Bush het uiterste zuidelijke puntje van ons land als een gebaar van goede wil voor schoothondje Nederland, net als Letland en Georgië. Niet toevallig hetzelfde weekend zond het tv-programma Netwerk een programma uit over de banden tussen opa Bush en de voornaamste financier van Adolf Hitler, Fritz Thyssen. De Amerikaanse ambassade had overigens zware druk uitgeoefend om het programma tegen te houden.

De mythe wil dat de familie Bush fortuin heeft gemaakt in de Texaanse oliewinning. Diverse Amerikaanse onderzoeksjournalisten spreken die stelling nu tegen. De grootvader van de huidige president is volgens hen rijk geworden als bankier en financier van nazi-Duitsland. Een bank en een reeks ondernemingen waarvoor opa Bush werkte als manager, werden in 1942 door de Amerikaanse autoriteiten zelfs in beslag genomen op basis van de Trading with the Enemy-wet (1).

Zondagavond, 8 mei, bracht Netwerk, met een miljoen kijkers het grootste actualiteitenprogramma in Nederland, het verhaal over de band tussen de familie Bush en de Duitse staalmagnaat Fritz Thyssen, bekend van zijn autobiografie 'I paid Hitler'.(2) Tot nog toe had van de grote media alleen The Guardian het aangedurfd deze onthullingen te publiceren, precies acht maanden geleden. (3) In de Verenigde Staten houden de grootste media de kiezen op elkaar, wellicht onder grote druk van het Witte Huis. Nochtans leverde onder meer voormalig Amerikaans procureur John Loftus overtuigend bewijs voor de banden tussen Prescott Bush (opa Bush) en de belangrijkste geldleverancier van de NSDAP, Fritz Thyssen (4).

Omdat Solidair het verhaal reeds in oktober 2002 publiceerde (5), kwam de Netwerk-redactie bij onze redactie terecht. Ik werd uitgenodigd in het gebouw van de Bank voor Handel en Scheepvaart (nu een architectengebouw) in Rotterdam.

Via opa Bush kwam 50 miljoen dollar in Duitse fabrieken terecht

De bank voor Handel en Scheepvaart was door staalbaron August Thyssen in 1918 opgezet om de novemberrevolutie in Duitsland te ontlopen en werd door zijn zoon Fritz gebruikt om met Amerikaans kapitaal 'Vereinte Stahlwerke' op te richten. Het Amerikaanse filiaal van de bank, UBC, stond onder leiding van Prescott Bush, de grootvader van de huidige president. Geschat wordt dat de Amerikaanse zakenlui van Wall Street via de UBC-bank van opa Bush 50 miljoen dollar in nazi-Duitsland hebben geïnvesteerd. Met name in de oorlogs- en wapenindustrie (staal, kolen, ertsen, militaire industrie). Toen de oorlog eenmaal begonnen was en de fabrieken volop produceerden, werden de winsten deels teruggesluisd naar de Verenigde Staten.

Na de oorlog ontving Prescott Bush 1,5 miljoen dollar voor die operatie. Met dat geld lanceerde hij zijn zoon, George H.W. Bush (vader van de huidige president) in de oliesector.

Redactie verwacht nog A4tje van ambassade

De Netwerk-redactie was erg geschrokken van de reactie van de Amerikaanse ambassade en van de verordening geen bevriend staatshoofd te beledigen. De redacteur vertelde me: "Wij verwachten zeker een A4tje van de Amerikaanse ambassadeur. Die man is verliefd op notaatjes, telkens als we Amerika ineen minder goed daglicht zetten. Maar dit gaat veel verder, we zullen veel op ons bord krijgen."

Het is echter geen toeval dat de Amerikanen moeite noch geld sparen om dit verhaal verborgen te houden. Het verhaal ontkracht de mythe van Hitler als gek of eenling. Het gaat naar de kern van dit systeem en vertelt hoe het grootkapitaal het fascisme (de NSDAP) aan de macht bracht als contrarevolutie tegen het oprukkend communisme. Het ontkracht bovendien de mythe van de "Amerikaanse bevrijding". Via de bank van Opa Bush hebben ITT, Ford, Standard Oil en andere multinationale reuzen miljoenen gepompt in het duo Fritz Thyssen en Adolf Hitler. En dankzij de oorlog van Hitler zijn er opnieuw miljoenen winsten teruggevloeid over de Atlantische Oceaan.

Dit verhaal legt een link naar het heden. De oorlog als winstbron voor de wapenfabrikanten. Zes decennia terug trokken zowel het Duitse als het Amerikaanse grootkapitaal profijt van de wereldbrand. Vandaag spelen dezelfde mechanismen in de oorlogsplannen van het Witte Huis en de moderne wapenindustrie die kleinzoon Bush in het machtszadel hielp.

We hopen dat na Solidair, The Guardian en Netwerk ook andere media het aandurven dit verhaal te brengen.

Noten:
1. De Morgen, publicatiedatum: 31-03-2001.
2. 'I Paid Hitler' werd in feite geschreven door ghostwriters van de OSS (voorloper van de CIA) van Allen Dulles om Fritz Thyssen in zijn late levensjaren een antinazi-aureool te geven, en zo dus ook de Bush-Thyssen relaties goed te praten.
3. Ben Aris, Duncan Campbell, How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power. The Guardian, 25 september 2004.
4. zie onder meer http://www.john-loftus.com.
5. zie http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?lang=2&obid=15685 en verder http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?lang=2&obid=15818.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019