Financiele campagne voor partij en krant 2005

Deze maand werd, door een tussensprint in april, een forse sprong gemaakt in de lopende campagne: 1686 euro erbij!

Totaal bijeengebracht aan extra donaties: 7586 euro.

Veel abonnees en sympathisanten deden mee aan de inhaalactie, anderen deden voor de tweede keer mee en vulden het girokaartje in. Zichtbaar in de verantwoording is, dat de bedragen variëren van 5 tot 100 euro, ieder naar draagkracht. Zo is het goed en wanneer alle vrienden en kameraden meedoen kan het totaal nog flink oplopen! We bereiden de VAKANTIEGELD ETAPPE van juni alweer voor. Daarna zal er een zomerpauze voor de financiële campagne ingelast worden en het bombardement met acceptgiro's even stoppen.

De medewerkers die zoeken naar de meest geschikte en voordeligste kantooruitrusting komen nu met fantastische offertes terug. Van het succes van deze financiële actie hangt mede de keuze af. Deze technische vernieuwing was zoals jullie weten de inzet van de campagne van dit jaar. Meer en betere brochures en folders met informatie over veel onderwerpen is het plan.

Verantwoording tot 12 mei:

J.A.te E.5,-;R.B.te G.10,-;R.B.te F.25,-;H.B.te W.50,-;W.B.te L.10,-; G.B.te A.10,-;N.B.te V.10,-;B.B.te A.20,-;D.B.te SA.10,-M.B.te IJ.25,-; C.B.te A.20,-; R.B.te V.20,-;D.C.te R.15,-;J.D.te G.30,-;P.D.te Z.25,-; F.E.te G.25,-;C.E.te W.25,;T.E.te W.10,-;E.S.te B.10,-;J.F.te H.10,-; B.F.te G.25,-; F.F.te Z.15,-; H.G.te A.10,-; C.G.te B.10,-;J.G.te P.15,-; A.G.te U.25,-; O.G.te G.25,-; H.G.te G.5,-;G.G.te T.5,-;C.G.te T.25,-; H.G.te T.50,-; J.H.te G.5,-;W.H.te V.15,-;C.H.te A.15,-; B.H.te T.50,-; H.H.te G.30,-; H.H.te D.34,-;J.I.te G.20,-;T.J.te H.20,-;H.J.te G.50,-; J.J.te W.5,-; J.K.te M.5,-;M.M.te V.10,-;R.M.te H.15,-;W.M.te D.25,-; D.O.te B.15,-;P.O.te E.5,-;F.P.te R.10,-;E.P.te A.50,-;L.P.te C.10,-; J.Q.te B.10,-;J.R.te A.20,-;J.R.te M.30,-;J.R.te A.10,-;M.R.te V.38,-; J.R.te D.100,-;H.R.te A.50,-;E.J.S.te R.20,-;E.S.te A.100,-;L.S.te H.8,-; G.S.te A.5,-; A.S.te R.25,-;N.S.te R.40,-;G.S.te A.5,-;J.S.te A.10,-; M.T.te H.10,-;W.V.te T.20,-;A.V.te T.16,-;D.V.te T.35,-;C.V.te H.5,-; G.V.te A.25,-;G.W.te A.25,-;B.W.te O.15,-;G.W.te E.40,-;R.Z.te A.20,-.

Totaal 1686 euro bijgeschreven!

Uit afdeling Lemsterland werden de volgende donateurs met name genoemd: (reeds in de tussenstand opgenomen!) A.B.D.te L.15,-;W.H.te L.10,-;R.V.te L.50,-;S.K.B.te L.15,-;F.V.te L.20,- F.B.S.te L.25,-;A.P.te L.10,-;Z.D.te L.10,-;H.P.B.te L.20,-;S.W.te L.20,-; M.F.te L.15,-;A.S.D.te L.10,-;J.F.te L.20,-;P.B.te L.20,-;J.B.te L.10,-; G.T.D.te L.10,-;T.B.V.te L.10,-;H.A.te L.10,-;S.V.S.te L.10,-;R.R.te L.30,-; L.S.te L.15,-;R.S.te L.10,-. De prachtige stand voor Lemsterland in deze campagne is 1283,66 euro. Waarbij de Lemster kerstenveloppenactie 988,66 euro opleverde. Dit is het resultaat van de Lemster aanpak bij het organiseren van de financiële solidariteit met partij en krant! Mensen thuis bezoeken. Een aanpak die om navolging vraagt.

Namens de financiële commissie Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019