Wil van der Klift overhandigt namens de NCPN 750 euro aan SUCI-kameraad Manik Mukherjee, in ons land vanwege de conferentie in Brussel.  


Kwitantie voor een even groot bedrag, bestemd voor Indonesische tsunami-slachtoffers. (Foto: Manifest)  

Steun de NCPN-campagnes

De NCPN-campagne ter ondersteuning van de Indonesische en Indiase kameraden in hun hulp aan de tsunami-slachtoffers bracht in totaal 1500 euro op. De NCPN heeft de bedragen van 750 euro inmiddels aan vertegenwoordigers overhandigd. Een reactie uit beide landen volgt nog. Donaties ter ondersteuning van de juristen die Milosevic in zijn proces steunen blijven uiteraard welkom op rekeningnummer 9391313, ten name van NCPN-landelijk, ovv 'Milosevic'.

Bijeenkomst op 10 mei jl. met Yamila Pita (Foto boven, in het midden gebarend), functionaris Internationale Betrekkingen van de PCC, verantwoordelijk voor Nederland. Een vijftiental mensen luisterde naar haar uitleg over de huidige situatie op Cuba en de positie van Cuba in de wereld. Daarna volgde een discussie over de noodzaak om de solidariteit met Cuba op te voeren.

 

Cubaans ziekenhuis helpen

De NCPN zal zes computers sturen naar een ziekenhuis in de provincie Sancti Spiritus en drie naar een school in de provincie Granma. Wie heeft computers (Pentium III en hoger!!) ter beschikking? Wie een financiële bijdrage wil leveren aan dit project kan op dezelfde girorekening storten ovv 'Cuba Computers'. Deze steun aan de Cubaanse socialistische Revolutie wordt zeer aanbevolen. De kwaliteit van het werk op de school en in het ziekenhuis zal er aanzienlijk door kunnen worden verbeterd. De school levert een belangrijke bijdrage aan de opleiding Engels voor Cubanen in de plaats Manzanillo in Granma. Het ziekenhuis is een provinciaal centrum, waarvan een groot aantal artsen nu werkzaam is in Venezuela. Wie steunt beide socialistische projecten?
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019