De vijf Cubaanse gevangenen in de VS wachten tot hen recht wordt gedaan


Joop Zwart, secr. van de Nederlandse Steungroep Free the Five aan het werk tijdens een demonstratie in Amsterdam.  


 

Teresa Gutierrez

Sinds het laatste beroep op 10 maart 2004 in de rechtszaak tegen de vijf is ruim een jaar verstreken. Gearresteerd in 1998 werden zij beschuldigd van spionage van militaire VS-bases en bedreiging van de nationale veiligheid. De vijf wilden terroristische aanvallen vanuit de VS tegen het eiland opsporen en voorkomen. In verband met deze beschuldigingen kregen zij tot dan toe ongeëvenaarde straffen. Hun proces werd gehouden in Miami, waar de anti-Cubaanse maffia zo sterk is dat een eerlijk proces voor de vijf onmogelijk was.

Een jaar na het beroep gaf het Cubaanse parlement de volgende verklaring uit: "Sinds de hoorzitting van 10 maart 2004 is een jaar voorbij. (...) De rechter commissaris zou een alternatief moeten vinden voor het eerste federale proces. De maximale straf voor dergelijke vergrijpen is 28 jaar. Maar de rechter heeft die grens overschreden waarbij hij de redenen daartoe niet aan de jury meedeelde. Hij gaf levenslang."

De trage gang van zaken in dit proces laat het belang zien van politieke tegenstand. Die moet worden georganiseerd. Het verzet groeit om de vijf te verdedigen. Deze beweging krijgt steeds meer steun zowel in als buiten de VS. Een Cubaanse website meldt dat vorige maand leden van het nieuwe Russische Comité 'Free the five' de vrijlating eisten uit VS-gevangenschap voor deze strijders tegen het terrorisme. In Moskou werd een verklaring uitgegeven: "(...) de Cubaanse regering was genoodzaakt maatregelen te nemen om haar soevereiniteit te bewaren en de veiligheid van haar burgers te verzekeren na de constante dreigingen vanuit de VS door sabotage en terrorisme op Cubaans grondgebied."

Solidariteit groeit

In de Spaanse provincie Andalusië kwamen Olga Salanueva en Adriana Perez - echtegenoten van twee van de vijf - bijeen met parlementariërs en studenten in Sevilla. Het lokale parlement nam een motie aan waarin het van de Spaanse regering eiste dat deze de VS om een nieuw proces zou verzoeken.

Prensa Latina meldt dat tijdens de Venezuela-Cuba-solidariteitsmanifestatie in april te Carácas de Cubaanse vijf centraal stonden voor de 400 nationale afgevaardigden en dat er drie workshops mee bezig waren. Van tevoren stelde Prensa Latina: "De verdediging in deze rechtszaak van de vijf kreeg een algemene bijval onder inwoners van Venezuela." Video's, uitleg en deskundige toelichting zullen leiden tot een actiestrategie om de vrijlating te eisen van de vijf, als vast actiepunt.

Leonard Weinglass, advocaat voor Antonio Guerrero, behandelde de rechtszaak op de Universiteit van Nieuw Mexico: "Hoewel bij het proces geen bewijs geleverd is van spionage, werden de vijf veroordeeld op gemanipuleerde beschuldigingen van 'samenspanning tot aantasting van de nationale veiligheid van de VS'. De opgelegde straffen waren hoger dan die voor topspionnen die de dood van VS-agenten bewerkstelligden en geheimen onthulden die levensbedreigend waren voor de nationale veiligheid." Weinglass zei dat het proces één van de langste was in de VS: een massieve documentatie, 118 pakken getuigenverklaringen met meer dan 800 bewijsstukken. Een verklaring van onschuld werd afgegeven door drie VS-generaals, een admiraal en een adviseur van het Witte Huis in hun getuigenis tijdens de rechtszaak.

Drie minuten verdediging

Schokkend in deze zaak is dat de verdediging tijdens de hoorzitting in maart 2004 voor elk van de vijf slechts drie minuten kreeg. Weinglass: "Als je een verkeersbon oploopt in New York en voor de rechtbank komt krijg je minstens 15 minuten. Mijn cliënt heeft levenslang; 20.000 pagina's en 118 dossiers met processtukken moesten in drie minuten gepresenteerd worden!"

Afgelopen jaar maakte een Cubaans-Amerikaans Republikeinse jurist een opmerking die aantoont waarom Cuba extreem-rechts in Florida in de gaten moet houden. Lincoln Diaz Balart, berucht om zijn fanatieke anti-Cuba opvattingen, deed in een televisieprogramma de suggestie dat de Cubaanse president Fidel Castro vermoord moet worden. VS-spionnen zouden als toeristen moeten infiltreren om dit uit te voeren. Woorden van een jurist!

Bron: WW-newspaper, april 2005, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019