"Proces kan ook zonder Milosevic doorgaan"

Het Milosevic-proces voor het Joegoslavië Tribunaal kan gedeeltelijk in afwezigheid van de verdachte worden voortgezet, zonder dat op een 'disproportionele' manier afbreuk wordt gedaan aan het recht op een eerlijk proces. Dit schrijft VN-aanklager Geoffrey Nice in een pleitnota die de griffie van het VN-hof vrijdag heeft gepubliceerd. De Brit wijst op de mogelijkheid om achteraf videobanden en notulen beschikbaar te stellen.

Voortvarende procesgang Nice schrijft dat de rechten van een verdachte kunnen worden beperkt voorzover dat nodig is om een "redelijk voortvarende procesgang" te garanderen. Het marathonproces begon op 12 februari 2002; het einde van het eerste proces tegen een voormalig staatshoofd voor een VN-hof is nog niet in zicht. Volgens Nice toont de aangeklaagde ex-president van Joegoslavië "weinig of geen respect" voor de noodzaak het proces tot een einde te brengen. Ook zou hij niet eens proberen geen irrelevant materiaal meer voor te leggen aan de rechters. Het feit dat Milosevic zo vaak ziek is, is volgens Nice tenslotte te wijten aan diens "onredelijke beslissing" om zijn verdediging helemaal zelf te voeren. (HC, 13-5-2005)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019