Van de redactie

Deze krant staat in het teken van de nederlaag van het fascisme 60 jaar geleden en de geschiedvervalsing die gericht is op het verdoezelen van de doorslaggevende rol die communisten hebben gespeeld bij het verslaan van het nazimonster. Een aantal artikelen, waaronder de 1 meispeech van Jos Lensink op de viering in Twente, kunnen daarom niet worden geplaatst. Verslagen van het 17de Congres van de KKE en een zeer belangwekkende analyse over zijn voorstel voor een nieuwe internationale aanpak van communistische partijen zijn vertaald. Het verslag van het officiële bezoek aan Cuba is gereed. Evenals het verslag van een belangrijke conferentie van communistische en linkse partijen in Praag. Ook klaar is een zeer interessant stuk over het huis Saoed. De genoemde stukken zullen we zo spoedig mogelijk op de website plaatsen. Ze zijn ook (elektronisch) te bestellen op het kantoor van de NCPN. Het vervolg van de artikelenreeks van Willy Gerns schuiven we noodgedwongen nog eenmaal op. Volgende keer gaan we dieper in op de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen en de aanvallen op WAO, WW en ontslagrecht, terwijl tegelijkertijd de winstbelasting radicaal omlaag gaat. De sociale rechtsstaat wordt stap voor stap afgebroken en de vakbewegingstop levert nauwelijks tegenstand. Wat te denken van het feit dat de 'sociale polderpartners' zich hebben uitgesproken vóór de Europese Grondwet die tracht het 'neoliberalisme met een roze randje' in de grondwet te verankeren? Wordt de vakbewegingstop in ons land dan nooit wakker of zijn ze echt volstrekt overgeleverd aan het Europa van het Kapitaal?
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019