60 jaar geleden

Hoe het Rode Leger de bruine pest verpletterde


 


Op de avond van 30 april 1945 hijsen de Sovjetsoldaten de rode vlag op het dak van de Reichstag, het Duitse parlement. Het nazisme is verslagen. (Foto Evgueni Khaldei)  


De toekomstige paus Ratzinger met Mengele op de foto.  

Julien Versteegh

Op 27 april 1945 ontmoetten de Amerikanen vanuit het westen en de Russen vanuit het oosten elkaar in Duitsland. Op 30 april pleegde Hitler zelfmoord. Op 2 mei gaf Berlijn zich over aan de Russen. Op 8 mei capituleerden de Duitse legers. De geallieerde volkeren en legers hadden de nazimachine vernietigd. Overzicht van de Sovjetbijdrage aan deze antifascistische overwinning. Een weerwoord op de geschiedvervalsing van Bush en Balkenende.

De Eerste Wereldoorlog was amper afgelopen of de kapitalistische maatschappij was al zwanger van de tweede. De grote kapitalisten hadden zich enorm verrijkt terwijl de volkeren van Europa het vel over de oren werd gehaald. Het Russische volk had in de afloop van de oorlog de belangrijkste oorlogsstoker, het kapitalisme, op de knieën gekregen. Enkele maanden later ontstonden er revolutionaire arbeidersraden, onder meer in Duitsland. Bevangen door schrik bewapenden de kapitalisten reactionaire milities, volgens Hitler-stijl. De arbeidersraden werden verpletterd. De economische crisis van 1929 joeg de werkloosheid naar nooit gekende niveaus. De koloniale honger van de grootmachten naar nieuwe markten nam enorm toe, evenals de onderlinge rivaliteit.

De oorlog van Siemens, Krupp, Bayer en Coca-Cola

Duitsland had op dat moment meer dan 4 miljoen werklozen. Zonder kolonies kregen de Duitse kapitalisten hun producten niet meer afgezet, want de Duitsers konden die waren niet meer betalen. De idee van de levensruimte, oorzaak van de Eerste Wereldoorlog, stak de kop weer op. In 1925 schreef Hitler in Mein Kampf: "Wij moeten de bestaansmiddelen van het ras veiligstellen. Alleen voldoende levensruimte kan het bestaan verzekeren. Vandaar dat wij, nationaal-socialisten, onze blikken naar het Oosten richten." (1)

Zo ontstond de agressieve politiek van de verovering van nieuwe markten en de vernietiging van het 'joods-bolsjewisme'. De Duitse grote bazen applaudisseerden. Het geld van Siemens, Bayer, Krupp, Bosch en zelfs Coca-Cola vulde de kassa van de nazi's. De grote staalbaas Thyssen schonk 100.000 goudmark. (2) In 1933 kwam Hitler aan de macht.

Het communisme vernietigen

Voor de nazi's was "de strijd tegen het wereldbolsjewisme het hoofddoel van de Duitse politiek". (3) Het was de fundamentele reden voor de herbewapening van Duitsland. In 1939 wilde Hitler Tsjecho-Slowakije veroveren. Hij zei tegen de historicus Carl Burckhardt, commissaris van de Volkenbond: "Alles wat ik onderneem is gericht tegen Rusland. Als het Westen te dom is om dat te begrijpen, zal ik verplicht zijn om met de Russen overweg te kunnen en het Westen militair te verslaan. Daarna zal ik al mijn krachten verzamelen om me opnieuw tegen de Sovjet-Unie te keren." (4) En inderdaad, in 1940 won Hitler in West-Europa, in 1941 viel hij de Sovjet-Unie binnen.

22 juni 1941. Codenaam: Barbarossa. Vijf miljoen Duitse soldaten lanceerden een blitzaanval om de Sovjet-Unie te vernietigen. Hitler gaf het bevel: "De Sovjets moeten geliquideerd worden. Duitse soldaten die zich schuldig maken aan schending van internationale oorlogswetten zullen vrijgepleit worden." (5)

Resultaat: 25 tot 30 miljoen gedode Sovjets in vier jaar tijd (een gemiddelde van 17.000 per dag), waarvan meer dan de helft buiten 'normale' gevechtsomstandigheden. Meer dan 3 miljoen Russische gevangenen kwamen om in Duitse kampen, velen bij experimenten met gaskamers. In Wit-Rusland kwamen 1,8 miljoen inwoners om tijdens de bezetting. In Leningrad stierven 1 miljoen mensen tijdens de 900 dagen durende belegering.

Rode Leger schakelt 80 procent van de Duitse troepen uit

In 1940 werden de Franse legers in 28 dagen uitgeschakeld. De New York Post schreef toen operatie Barbarossa begon: "Een groter mirakel dan welk ook in de bijbel, zal nodig zijn om de roden, in een nabije toekomst, te behoeden voor een totale nederlaag." (6)

In augustus telde het Duitse leger al 200.000 doden, viermaal meer dan tijdens zijn westerse campagnes van 1939 en 1940. In 1942 werden in Stalingrad 330.000 Duitse soldaten uitgeschakeld. In 1943 verloren de Duitsers in Koersk 500.000 manschappen en 1.500 tanks. De Duitse elite, de SS, werd in de pan gehakt. Het Rode Leger heeft 607 van de 783 Duitse divisies die verspreid waren over al de oorlogsfronten uitgeschakeld.

Noten:
1. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925, op www.cliotexte.be
2. Herwig Lerouge, Democratie versus totalitarisme?, Marxistische Studies nr 31, juni 1996
3. Goebbels, propagandachef van de nazi's, 1937 op www.katardat.org
4.Geciteerd in L'Histoire nr. 252, Dossier Hitler-Staline, La guerre et mort, maart 2001, Parijs, blz 32-57
5. Bevel van Adolf Hitler op 3 maart 1941 geciteerd in Jürgen Förster, La campagne de Russie et la radicalisation de la guerre: stratégie et assassinats de masse, in La politique nazie d'extermination, Parijs 1989, blz 180 6. Geciteerd in Hartmann Maurice, Staline, Parijs 1979, blz 141-142.

Was het een mirakel?

Vanaf 1927 zei de Communistische Partij van de Sovjet-Unie dat "wij rekening moeten houden met een mogelijke gewapende aanval op ons land". (1) De landsverdediging kreeg de hoogste prioriteit.

De Russen braken 1.523 bedrijven af en bouwden ze weer op aan de westkant van het Oeralgebergte om ze veilig te stellen voor een Duitse aanval. Een onvoorstelbaar huzarenstukje dat alleen mogelijk was omdat de hoogste leiding van de partij en de staat precies wist welk gevaar er dreigde.

In 1937 zuiverden de communisten de rangen van de partij en de staat. De wereld had het toen over hun nakende ondergang. Maar in 1943 heeft de nazistische chef Goebbels moeten toegeven: "Wij dachten toen dat Stalin het Rode Leger kapotmaken zou. Maar het tegendeel bleek waar. (...) Het bolsjewisme kan nu al zijn krachten bundelen tegen zijn vijand." (2)

In juni 1941 werden 95.000 communisten gemobiliseerd. In 1943 telde de Communistische Partij 2,7 miljoen leden. De jongerenafdeling telde nog eens zoveel leden. In de bezette gebieden leidde de CP een leger van een miljoen partizanen, omkaderd door duizend clandestiene cellen van de CP. (3) Stalin zelf stond aan het hoofd van het verzet. De Amerikaanse diplomaat Averell Harriman zei later over Stalin: "Hij was beter geïnformeerd dan Roosevelt, realistischer dan Churchill, en op verschillende vlakken de meest efficiënte van alle leiders tijdens de oorlog." (4)

In bevrijd Frankrijk, was de Amerikaanse agent John Bross in 1945 helemaalvan streek. Hij stelde vast: "Tot in het kleinste Franse dorp zwaaien de inwoners met de Sovjet-vlag. In de straten zingen massa's mensen 'Leve Stalin'." (5) In 1946 stemde 28 procent van de Fransen op de Communistische Partij.

De Belgische Communistische Partij had in 1944 12.000 leden. Een jaar later waren het er 103.000. Uit dat prestige en die krachtsverhouding werd de naoorlogse sociale vooruitgang afgedwongen.

We laten de conclusie aan de schrijver Ernest Hemingway: "Ieder mens die van de vrijheid houdt is het Rode Leger meer dank verschuldigd dan hij in een heel mensenleven zou kunnen betuigen!"

Noten
1. Resolutie van het XVde Congres van de CPSU, 19 december 1927 op www.katardat.org.
2. Geciteerd in Ludo Martens, Een andere kijk op Stalin, EPO 1994, blz 189.
3. Werth A., La Russie en Guerre, de Stalingrad à Berlin, Stock 1964, blz 99.
4. Averell Harriman, Special Envoy, New York 1975 blz 536, geciteerd door Ludo Martens, op. cit. blz 283.
5. Pisani Sally, The CIA and the Marshall Plan, Edinburgh, 1991, blz 34.

Bron: Solidair, 4-5-2005.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019