Chávez: Venezuela op weg naar socialisme


Castro en Chávez tekenden in Havana een nieuw handelsakkoord. Vorig jaar bedroeg de wederzijdse handel 1,5 miljard dollar.  


Castro tijdens 1 mei viering in Havana.  

Gregory Wilpert

"Het is niet mogelijk om onze doelstellingen te behalen onder het kapitalisme, evenmin is er een middenweg te vinden. Ik nodig allen in Venezuela uit om de weg naar het socialisme op te gaan in deze nieuwe eeuw. Wij zullen een nieuw socialisme van de 21ste eeuw moeten maken", zei Chávez, in een rede bij de afsluiting van de traditionele 1 mei-demonstratie.

Eerder die dag was Chávez teruggekomen uit Cuba, waar zijn regering 49 overeenkomsten tot samenwerking tekende. Doelend op de Cubaanse Revolutie zei Chávez dat deze resoneerde met de Bolivariaanse revolutie in Venezuela en dat de veranderingen nog maar net begonnen waren. Maar hij maakte duidelijk dat zijn regering niet voor ogen had om het Cubaanse model van socialisme te kopiëren.

Chávez uit kritiek op stadsbestuurders

Tijdens zijn 1 mei-toespraak gaf Chávez een ernstige boodschap mee aan Juan Barreto, burgemeester van Carácas, en Freddy Bernal, gouverneur van het district Carácas, dat de twee hun onenigheid moesten beëindigen en aan het werk moesten gaan om bijvoorbeeld de vuilnisophaal van de stad te doen hervatten: "Interne verschillen moeten intern worden uitgepraat, om de oppositie niet in de kaart te spelen", zei Chávez, doelend op een recent partijconflict over interne verkiezingen van kandidaten voor de komende lokale verkiezingen.

Afzonderlijke 1 mei-vieringen

Voor het vierde achtereenvolgende jaar hielden inwoners van Venezuela afzonderlijke 1 mei-demonstraties in de hoofdstad Carácas. Zowel de oude vakbondsfederatie CTV, verbonden met de oppositie, als de jonge federatie UNT, gelieerd aan de regering Chávez, hadden hun eigen 1 mei-demonstratie. Het lokale nieuws deed geen melding van de omvang, maar de CTV-demonstratie was veel eerder afgelopen dan de andere, daar Chávez een toespraak van meer dan twee uur hield.

Afgezien van de nadruk op socialisme werd uitvoerig gewag gemaakt van de regeringssteun voor het instellen van arbeidersmedezeggenschap in publieke en private ondernemingen. Chávez kondigde aan dat de leiders van de UNT onlangs een wetsvoorstel bij hem hadden ingediend om vertegenwoordigers van de werkvloer op te nemen in het management van het bedrijf als dit financiële steun van de staat ontvangt: "met dergelijke samenwerkingsprojecten beogen wij een verandering: het opnemen van werknemers in de bedrijfsplanning, zodat zij in elke organisatie deelnemen aan de besluitvorming aan de top", zei Chávez tot een juichende menigte. Ook herinnerde hij zijn supporters aan de recente onteigening en het co-managementplan van de fabriek van afsluitkleppen met de nieuwe naam Inveval.

De demonstratie van de oppositie, georganiseerd door de Venezolaanse federatie van werkers (CTV) had als voornaamste eis 'een stabiele baangarantie en het uitbannen van discriminatie', aldus algemeen secretaris Manuel Cova. Verder kondigde hij aan dat de CTV een algemene amnesty zou verzoeken voor oppositieleiders die vastgehouden worden voor hun deelname aan de couppoging in 2002 of voor de sluiting van de olie-industrie van december 2002 tot januari 2003 door Carlos Ortega, de CTV-president.

Francisco Torrealba, landelijk coördinator van de UNT, de jonge vakbond die sympathiseert met Chávez, zei dat de UNT "de processen die ingevoerd zijnin het land wil steunen en uitdiepen." Hij vervolgde "dat de UNT de grootste federatie in het land is, omdat deze het meest oog heeft voor de belangen van de werkers. De UNT moet doorgaan met deze strijd zodat de werkende klasse tot een hogere participatie in het vormgeven van de regeringspolitiek kan komen." Marcelo Maspero, lid van het uitvoerend comité van de UNT, zei: "dat de regering en de arbeiders er op moeten toezien dat privé-ondernemingen niet plotseling de prijzen opdrijven vanwege de verhoging van het minimumloon met 26 procent, zoals Chávez had bepaald vóór 1 mei."

Bron: http://www.Venezuelanalysis.com
Carácas, 1 mei 2005, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019