Balkenende volgt Bush in elke stap

Bijbel in plaats van wetenschap

Redactioneel

Het kabinet wil een discussie over de verhouding tussen godsdienst en wetenschap. Deze conservatieve stap achteruit wordt gemotiveerd door op de zogenaamde noodzaak van discussie met de moslim-gemeenschap te wijzen. Alsof de Delftse professor Dekker een moslim is. Alsof de 'Intelligent Design' iets met de islam van doen heeft. Weer wordt de moslim-gemeenschap misbruikt voor plannetjes van dit conservatieve kabinet.

Deze stap past in een poging die al langer plaatsvindt, om de wetenschappelijke methode in diskrediet te brengen en te vervangen door gevoelsmatigheden. Het vervangen van het groeiende inzicht in de werkelijkheid om ons heen door vage televisiebeelden en stuurbare illusies. Een twijfelende bevolking die in sprookjes gelooft, is beter te manipuleren.

Balkenende en Van der Hoeven (Onderwijs), beiden niet toevallig CDA-lid, willen een discussie over evolutieleer en schepping, alsof we terug zijn in de negentiende eeuw. Balkenende wil ook de waardebepaaldheid en waardevrijheid van wetenschappelijk onderzoek betrekken in de discussie. Van der Hoeven verwees bij haar oproep naar 'Intelligent Design', een Amerikaanse ultra-conservatieve stroming die een intelligente ontwerper achter het leven op aarde vermoedt.

Het CDA-plannetje wordt inhoudelijk gevoed door de Delftse nanotechnoloog professor Cees Dekker, die onlangs een boek schreef over 'Intelligent Design'. Dekker wil de discussie losmaken over de vraag of de evolutietheorie wel het ontstaan van álles kan verklaren. Hij denkt dat er elementen bestaan die een 'niet-herleidbare complexiteit' hebben. Deze kunnen dus niet geëvolueerd zijn, maar moeten zijn ontworpen door een intelligente kracht. Hij gaat eraan voorbij dat de wetenschap er steeds meer in slaagt om complexe vraagstukken wel te duiden en te herleiden.

"Als blijkt dat het leven intelligent ontworpen is, dan kan dat door God zijn gebeurd, maar net zo goed door aliens of door een organiserend principe in de kosmos," zegt Dekker. "Ik ben een christen dus ik zie er uiteraard de hand van God in, maar dat aspect valt buiten het domein van de wetenschap."

Uit wetenschappelijke hoek is vooral verbaasd gereageerd op de oproep uit CDA-kring. "Alle argumenten van creationisten en intelligent designers zijn in de wetenschap stuk voor stuk door feiten ontzenuwd", zegt Hans Roskam, evolutiebioloog uit Leiden. "Dat de minister zich nu heeft laten ompraten door sluwe creationisten om opnieuw dit debat te voeren, vind ik schandelijk. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen kerk en staat. De minister moet zich hier verre van houden."

Bron: NRC, 28-5-2005.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019